TAFTAZÂNÎ

Tam adı Sa’düddîn Mesud el-Teftazânî olup, belâgât, mantık, metafizik, kelâm, fıkıh ve diğer ilimlerde tanınmış bir âlimdir. Eserleri İslâm dünyası medreselerinde en çok okutulan müelliflerdendir.

1322’de Horasan’a bağlı Taftazân kasabasında doğdu. İlk eseri Şerh el-Tasrîf el-İzzî’yi 16 yaşlarındayken yazdı. Farklı konularda yirmiye yakın eser telif eden Taftâzânî’nin en meşhur eserleri şunlardır: Belâgât’a dair olan Mutavvel ve Muhtasar; kelâm hakkındaki Makâsıd, fıkıh konusundaki el-Miftâh.

Taftazânî 1395 yılında vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...