TAHİR PAŞA

19. asrın sonu ile, İkinci Meşrutiyet yıllarında Musul, Van ve Bitlis’te valilik yapmış olan Tahir Paşa, aslen Arnavuttur.

Eski ismi Pogoritza Potgoriça olan Titograt şehrinde doğan Tahir Paşa, önce vali, daha sonra vezir oldu.

Hacı Ali Efendinin altı oğlundan biri olan Tahir Paşa, yirmi dokuz yaşında iken devlet hizmetine girdi. Uzun yıllar Van’da valilik yapan Tahir Paşa, bir çok defa hastalığını ve ihtiyarlığını ileri sürerek vazifesinden ayrılmak istemişse de, Sultan Abdülhamid’in ısrarlarıyla vazifeye devam etti. Sultan Abdülhamid kendisini çok takdir eder ve severdi.

Van’da geçirdiği son yıllarında, guatr hastalığına yakalanmıştı. Hastalığının iyice ağırlaşması üzerine, emekli olarak İstanbul’a döndü. Bir yıl sonra, 1913 yılı Kasım ayı içerisinde vefat etti. Kabri İstanbul’un Sahra-yı Cedid semtindedir.

Tahir Paşa Van ve Bitlis’te bulunduğu yıllarda altmış yaşlarında bulunuyordu. Aynı yıllarda Üstad Bediüzzaman da 25-30 yaşlarındaydı. Üstad Bediüzzaman’ın ilmini, fazlını ve dehasını ilk önce tesbit ve teşhis eden devlet adamlarından birisiydi. Üstad Bediüzzaman’ın Tahir Paşa ile ilgili hatıraları büyük kardeşi Molla Abdullah’ın oğlu Abdurrahman Nursî’nin yazdığı Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı isimli kitapta ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İstanbul Başvekâlet Arşivinde Sultan İkinci Abdülhamid’e ait Yıldız evrakında Tahir Paşanın bir mektubu bulunmaktadır. Bu mektup Üstad Bediüzzaman’la ilgili olup, Sultan Abdülhamid Hân’a hitaben yazılmıştır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...