TAHSİN BEY (TAHSİN UZER)

1879’da Selanik’te doğdu. Van, Erzurum, Şam ve İzmir Valiliği yaptı. l. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Risalelerde ismi daha ziyade Van Valisi olarak geçer.

Bediüzzaman’ın, kurulması için büyük fedakârlıklar gösterdiği Medresetü’z-Zehra ile alâkalı olarak, günümüze kadar İstanbul Başvekâlet Arşivinde çok sayıda vesikaya ulaşıldı. Bu belgeler, Van valisi Tahsin Uzer tarafından Osmanlı Hakanı Sultan Mehmed Reşad Han’a sunulmuştu.

Diğer yandan Üstad Bediüzzaman, İzmir Milletvekili olarak meclise giren Tahsin Bey vasıtasıyla Ankara’ya davet edildi. Bu davet üzerine Ankara’ya gelen Üstad Bediüzzaman burada alkışlarla karşılandı. Bu gelişmeyle ilgili olarak, bizzat Üstad Bediüzzaman’ın dilinden şu bilgiler aktarılır:

“Mustafa Kemal iki defa şifre ile Van vilâyetinin eski valisi ve benim dostum Tahsin Beyin vasıtasıyla beni, neşredilen Hutuvât-ı Sitte’ye mükâfaten taltif için Ankara’ya celb etti, gittim.”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...