TAKDİS

Allah’ı, aklın anladığı, duyguların hissettiği, hayalin tasavvur ettiği her türlü vasıftan tenzih etmek.

Takdis “kemal sıfatlarla vasıflandırmak”, tesbih ise “noksan sıfatlardan tenzih etmek” mânâsına gelir.

Meselâ “Allah her şeye kadirdir” demek takdis; “Allah aczden münezzehdir” demek tesbihdir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...