TALHA (R.A.) (Talha bin Ubeydullah)

İlk sekiz Müslümandan biridir. Ayrıca Cennetle müjdelenen on Sahabî arasında yer almıştır. Ticaret için gittiği Basra’da bir rahipten Hz. Muhammed’in peygamberlik ilân ettiği haberini aldı. Mekke’ye döner dönmez de bu haberi araştırdı. İlk Müslüman Hz. Ebû Bekir’le görüştü. Onun vasıtasıyla Resulullahın huzuruna çıktı ve Müslüman oldu.

Uhud ve diğer savaşlara katılmış, Bey’atu’r-Rıdvan’da hazır bulunmuştur. Uhud Savaşında çok kritik anlar geçirmiş, Resulullaha kendini siper etmiş, elleriyle oklara karşı koymuş, elinden, başından yaralar almış, Resulullahı sırtlayarak kayanın üstüne, kuytuya çıkarmıştır. Resulullah (a.s.m.) onu Uhud’da Talhatu’l-Hayr (hayırlı Talha), Huneyn gününde de Talhatu’l-Cûd (cömert Talha) diye isimlendirmiş, iltifatta bulunmuştur. Resulullahın (a.s.m.) “Talha ve Zübeyr, Cennette benim iki komşum olacaklar!” sözü de meşhurdur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...