FİTNAT GÜNGÖR

1908'de Isparta'da doğdu. 1977'de vefat etti. Isparta'daki evinde Bediüzzaman yedi yıl kiracı olarak oturdu.

Bediüzzaman'ın Ev Sahibesi

Isparta Mevlidinin manevî havası içinde, Risale-i Nur'un hanım talebelerinden Fitnat Güngör'ün ebediyete intikal ettiğini öğrendik.

Isparta seyahatlerimde, Fitnat Hanımı müteaddit defalar evinde ziyaret etmiştim. Evi zaten bir Nur dershanesi idi. Hem de uzun yıllar Nur Üstad'ın kiracı olarak oturduğu bir mübarek hane idi. Birçok yazılara, bahislere ve hatıralara mevzu olan Kepeci (Bey) Mahallesindeki Nur merkezi... "Said Nursî'nin Evi" diye yazılan, anlatılan ev...

Rüşdiye mezunu Fitnat Hanım, evini 1953 yılında Üstad Said Nursî'ye kiralık olarak vermişti. Üstad bu mübarek hanede, vefat ettiği tarihe kadar yedi sene kalmıştı. Isparta Nur dershanesi, irfan yuvası, bütün vatana, buradan ilim nurunu yaymıştı.

Yirmi yaşında kocası Ahmet Efendi vefat edince, dul kalan Fitnat Hanım bir daha evlenmemişti. Isparta kahramanlarından, hanımlar kadrosundan bir fedakârdı.

Öz Oğlu Tarafından Jurnal Edilmişti

Risale-i Nur'un tarihçesinde, ilk defa mahkemeye çıkan bir hanımdı. 27 Mayıs baskınından sonra, maalesef kendi öz oğlu tarafından jurnal edilerek, Nurculuk propagandasından dolayı, Isparta Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Mahkeme kendisi hakkında verdiği beraat kararında şunları tesbit etmişti:

"Ölen Said Nursî'nin kiracı olarak maznun Fitnat Güngör'ün evinde oturması sebebiyle maznunun, Said Nursî'ye karşı bir manevî bağlılığı bulunduğu, fakat maznunun laikliğe aykırı, devletin içtimai, iktisadî, siyasî ve hukukî temel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacı ile cemiyet tesis, teşkil, tanzim, sevk ve idare ve bu maksatlarla dinî veya dinî hissiyatı ve dince mukaddes tanınan şeyleri âlet ederek menfaat sağlamak maksadıyle propaganda yaptığı görülmediğinden, suçun sübutu hakkında da mahkemeye tam ve kat'î bir vicdanî kanaat husüle gelmemiştir."

"Elde edilen kitaplar da okunması ve bulundurulması yasak olan kitaplardan olmadığı, bu deliller hüküm ve tesisine kâfi görülmemiştir."

Fitnat Hanım da diğer yüzlerce Nur talebesi gibi mahkemelerden nasibini almıştı. Cesaretle mahkemelerde ifade vermişti. Isparta Ağır Ceza Mahkemesinin Reisi Sıtkı Cebesoy ve âzalardan Cemal Özdoğan ile Mehmed Kayran, Fitnat Güngör'ün beraat kararını ilân etmişlerdi.

Nur Üstad'ın talebesi Fitnat Hanım şerefli bir ömürden sonra, Isparta Nur talebelerinin elleri üzerinde ebedî makamına götürülüp teslim edilmişti.

Nur içinde yatsın.

(bk. Necmeddin ŞAHİNER, Son Şahitler-IV)

Yükleniyor...