HALİL PAŞA (ENVER PAŞA'NIN AMCASI)

Savaş esnasında Bediüzzaman'la mektuplaşıyordu

Bediüzzaman'ın yakın dostlarından birisi de Harbiye Nâzırı Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşadır.

Harbiyeden mümtaz yüzbaşı olarak mezun olan Halil Paşa, Birinci Cihan Harbinde tümen kumandanı olarak vazife görmüştür. Bilhassa İran, Van ve Bitlis cephelerinde kahramanlıklar göstermiştir. Harb esnasında gönüllü milis albayı olarak vazife gören Bediüzzaman'la mektuplaşmaları ve haberleşmeleri olmuştur.

İşârâtü'l-İ'caz tefsirin kâtibi, Bediüzzaman'ın talebe ve fedâisi Molla Habib Efendi, Bediüzzaman'la Halil Paşa arasında irtibat ve haberleşmeyi sağlıyordu.

Molla Habib, bu irtibat görevlerinden biri esnasında, bir İran dönüşü, eski ismi Vastan, yeni isim Gevaş olan kazâda Ruslarla muharebe ederken şehit düşmüştür.

Molla Habib'le ilgili olarak gerek Emirdağ mektuplarında ve gerekse Nurların diğer yerlerinde bahis ve hatıralar vardır.

(Son Şahitler kitabının, birinci cildinden derlenmiştir...)

Yükleniyor...