MEHMED AKİF ERSOY

İstiklal Marşı Şairimiz eski Mebus Mehmed Akif Ersoy:

Bediüzzaman Hazretleri 22.03.1951'de yazdığı bir mektubunda M. Akif'in İşaratü'l-İcaz tefsiri hakkında değerlendirmesini bizzat nakletmektedir.

Bu mektubun o kısmını derc ediyoruz:

"İşarat-ül İ'caz umum Risale-i Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i'caz-ı Kur'an'ın bir membaı olduğunu gördüm. Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar âlimler pek azını anlamışlardı. Fakat kimin eline geçmiş ise fevkalade takdir etmiş ve 'emsalsiz' demiş."

"Hatta Dar-ül Hikmet'te merhum şair Mehmed Akif demiş ki, 'En büyük âlim odur ki, bu tefsiri anlasın... Değil ki, bir benzeri yapılabilsin.'"

"Yine Dar-ül Hikmette iken bir mecliste Mehmed Akif demiş ki: 'Bediüzzaman'ın konuştuğu yerde bize ancak sükût düşer.'"

(Salih OKUR, Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...