SAİD KÖKER

Demokrat Parti Bingöl milletvekilliğini yapan Said Köker, 1959 yılının son günlerinde Ankara'ya gelen Üstad Bediüzzaman'ı Beyrut Palas Otelinde müteaddit defalar ziyaret ederek görmüştü. Said Köker 1911 senesinde Bingöl'de dünyaya gelmişti. 1989 yılında vefat etti.

Said Köker merhumu Beyazıd'daki evinde ziyaretimde Üstad Bediüzzamanı ziyaret ettiği günlere ait hatıraları şöyle anlatmıştı:

"Hazret-i Üstad hayatının son günlerinde Ankara'ya gelmişti. O günlerde Ankara Beyrut Palas Otelinde kalıyordu. O zamanlarda muzır gazeteciler bu büyük zatı çok rahatsız ediyorlardı. Ben Beyrut Palas Otelinde üç defa ziyaret ederek ellerini öpüp, dualarını aldım.

"Bir ziyaretimde Dr. Tahsin Tola, Muş milletvekili Giyaseddin Emre ve Erzurum milletvekili Fethullah Taşkesen'le beraberdik. Üstad Hazretleri gençliğinde Gıyaseddin Emre'nin dedesi Fethullah Efendi ile tanışıyorlarmış, bu zattan sitayişlerle bahsetti. Mübareğin sesi çok lâtif ve hafif çıkıyordu, hastaydı. Sonra sohbet sırasında yakında gelecek 27 Mayıs musibetini haber verdi. Bizi bu musibete karşı uyardı.

"Şarktaki Fethullah Efendi gibi İslâm büyüklerinden bahsederken, bizim isimlerimizi aldı. 'Sizleri de onlar kadar severim' diye buyurdu. 'Benim partilerle hiçbir alakam yoktur. Dünyada bunlar benim için hiçtir' dedi. 'Yalnız Menderes'i severim' dedi. 'Dahiliye vekili Halkçıları himaye ediyor. Ben isterim ki, Menderes'le görüşeyim, kendisini Halkçılara karşı ikaz etmek isterim.'

"Daha önceleri bizim Gıyaseddin Emre, bizden habersiz Isparta'ya giderek, Üstadı ziyaret etmişti. Biz, 'Niye bize haber vermedin?' dedik.

"O da 'Acele oldu, onun için sizlere haber veremedim' demişti. Demek bizim Üstadı ziyaretimiz Ankara'da nasipmiş. Allah bizlere Ankara'da nasip etti. Ziyaret edip, dualarını aldık.

"Şeyh Ali Rıza Üstada çok hürmet etti. O da ziyaret ederek, görüşüp, dualarını alıp, ellerini öptü.

"Üstad, bizlere eski gençlik günlerinden anlattı. Kendisine teklif edilen milletvekilliğinden, Şark vaizliğinden bahsetti. 'Ben bunların hiçbirisini kabul etmedim' dedi.

"Başımı okşadı ve bana dualar etti.

"Üstad Hazretleri ilimde, irfanda hiçbir âlim ile mukayese edilemez, deryalar gibi derin bir irfan sahibiydi. Onun ilmini yüksekliğini tarif edebilmek bizim için imkânsızdır.

"Milyonların Üstad'ının mekânı ve makamı Cennet olsun." Âmin.

(Son Şahitler kitabının, dördüncü cildinden derlenmiştir...)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...