SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN

Son devir âlimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan. Süleyman Efendinin bendelerinden Arif Hikmet Köklü beyefendi 14.09.2001'de şu enteresan hatırayı anlatmışlardır:

"Bazı kimseler Bediüzzaman Said Nursi aleyhinde neşriyatta bulunuyorlardı. Onların tesirinde kalarak Şeyh Süleyman Efendi Hazretlerine "Biz Said Nursi'yi nasıl bileceğiz?" diye sordum.

"Bu Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'de en sevdiğim zattır."

dediler. Yanından bir zat çıkıyordu, onu kast ederek,

"Siz gelmeden önce bir zat gelmişti. Said Nursi Hazretlerinin yanından gelmiş ve sohbetinde bulunmuş. Sohbette bizim bahsimiz olmuş. Ayağa kalkarak:

"Ne kadar sevap kazanmışsam yarısını Şeyh Süleyman Efendiye veriyorum"

dediğini bize nakletti. Biz de o zata dedik:

"Biz de bu güne kadar sevap ve hayır namına ne kazandı isek, hepsini Said Nursi Hazretlerine hediye ediyoruz. Bunu kendisine bildirirsiniz."

...Yine Arif beyin nakline göre Süleyman Efendi şöyle buyurmuş:

"Said Nursi'ye makamını bizzat Resulullah vermiştir. En yüksek dereceye çıkmıştır. Hz. Allah'ın ilham ettiği şekilde yazacak, onun hizmeti de öyle..."

"Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman" eserinden alınmıştır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...