TARİK-İ HÂLİDİYE-İ NAKŞİYE

Tarik-i Hâlidiye-i Nakşiye, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî tarafından kurulan, Nakşibendiye tarikatının bir koludur. (bk. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî maddesi)Hâlidiye tarikatı, geleneksel inanç ve uygulamaları yanında şeriata bağlılığa ve cehrî zikirden kaçınmaya özel bir önem vermesiyle tanınmıştır. Hâlidîler, Müslümanların birlik ve kuvvetinin odak noktası olarak Osmanlı Devletine kesin bağlılık gösterdiler.

Hâlidiye, Mevlânâ Hâlid’in yüzlerce halifesi aracılığı ile son derece geniş bir alana yayıldı. Balkanlar ve Kırım’dan Güneydoğu Asya’ya kadar ulaştı. Ancak tarikatın asıl etki alanı Osmanlı Devletine bağlı Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu ile Kuzeybatı İran bölgeleriydi. Aralarında İbni Âbidîn, II. Mahmud’un şeyhülislâmı Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu pek çok Osmanlı ulemâsı Hâlidiye’ye mensuptu. Bu tarikat, hem Anadolu’da, hem de İstanbul’da daha uzun mâzisi olan diğer Nakşibendî kollarından daha fazla yayıldı. Yine bu kol sayesinde Suriye, Filistin ve Irak’taki tasavvuf ehli arasında Nakşîlerden daha fazla söz edildi.

Hâlidiyye Tarikati, şeriata bağlılığa ve cehrî zikirden kaçınmaya özel bir önem vermesiyle tanınmıştır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...