TÂÛS-U YEMÂNÎ

Tâbiînin büyük imamlarındandır. Sahabeden yetmiş kişi ile görüştüğü rivayet edilir. Bunlardan bazıları: Hz. Âişe, Abdullah bin Ömer, Ebû Hureyre, Abdullah bin Amr’dır. Kıraat ilmini de ibn-i Abbas’tan talim ettiği rivayet edilir. Aslen Yemenli’dir. Tavus bin Keysan veya Ebû Abdurrahmani’l-Yemânî olarak da bilinir. Kırk sene sabah namazını yatsı abdesti ile kıldığı rivayet edilir. Tâûs-u Yemenî hicrî 106 yılında vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...