TEMİM (Temim ed-Dari)

Aslen Yemenli Hıristiyan bir aileye mensup olan Temim ed-Dârî, hicretin 9. yılında Kabilesiyle birlikte Hz. Peygamberi (a.s.m.) ziyaretinden sonra Müslüman oldu. Müslüman olmadan önce Hıristiyan âlimlerindendi. Sahabe arasında takvâ sahibi oluşu ve ibadete düşkünlüğüyle tanınıyordu. Mescid-i Nebevî’de ilk kez kandil yakmayı âdet hâline getiren kişiydi. Hayattayken haftada bir Kur’ân’ı hatmederdi. San’atkârdı. Hz. Peygambere (a.s.m.) “Arzu ederseniz Şam’da gördüğüm gibi size bir minber yapayım” dedi ve yaptı. Hz. Peygamberin (a.s.m.) vefatından sonra Hz. Osman’ın şehâdetine kadar Medine’de kaldı. Sonra Şam’a gitti. Hz. Ali’nin (r.a.) halifelik döneminin sonunda vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...