TİLLO

Günümüzde Aydınlar ismini taşıyan Tillo’nun mânâsı Süryanicede “Yüksek Ruhlar”dır. 1514’te Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferinde Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Tillo Nahiyesi, ilçe olduktan sonra Aydınlar adını aldı.

İlçenin kültür yönüyle zengin bir tarihi vardır. İlçe türbe ve ziyaret yerlerinin çok oluşu sebebiyle yöre halkının ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.

İlçe, tarihî seyri içinde, özellikle Osmanlı Döneminde önemli kültür ve eğitim merkezi olma vasfını korumuştur. Medreselerinde dinî ilimlerin yanısıra zamanın ilerisinde bir seviyede verilen fen ilimleri (astronomi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tıp) ile beraber günümüzün bilim adamlarını ve görenleri hayret içinde bırakacak nitelikte verildiği bir ilim merkezi olmuştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...