TİRMİZÎ

Tam adı Ebu İsâ Muhammed bin İsâ bin Sevre Et-Tirmizî’dir. Kütüb-i Sitte adıyla bilinen en güvenilir altı hadis kitabından birinin sahibi olan Tirmizî, milâdî 824 yılında Mekke’de doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra çalışmalarını hadis ilmi üzerine yoğunlaştırdı. Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak, Hicaz ve önemli bir çok hadis kaynaklarına seyahatler yaptı. Bu seyahatleri sonunda derlediği hadislerin en sahihlerini bir araya getirerek Câmiü’s- Sahîh adlı meşhur hadis kitabını telif etti. Bu eserde yalnızca hadisleri derlemekle kalmadı, her hadisten sonra hadis hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ayrıca hadisleri İslâm hukukunun konularına uygun bir düzen içinde sınıflaması ve tekrarlardan sakınması eserini farklı kılan hususlardandır. Kitâbü’l-İlel, Kitâbü’ş- Şemâil, Kitâbü Esmâi’s-Sahabe gibi eserler de telif eden Tirmizî, 892 yılında vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...