TROÇKİ

Yahudi asıllı olan Lev Davidoviç 1879 yılında doğdu. Öğrencilik yıllarında Marks’ın düşünceleriyle tanıştı. Siyasal etkinliğinden ötürü 1898’de tutuklandı, iki yıl hapis yattı. Daha sonra İrkutsk eyaletine sürgüne gönderildi (1900). 1902’de sürgünden kaçtı. “Troçki” adını bu sırada aldı. Troçki, Avusturya’ya, oradan da Londra’ya geçerek Lenin ve Martov ile birlikte İskra Gazetesini yönetti. Ayrıca, Belçika, Fransa ve İsviçre’ye yolculuklar yaptı. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) Londra kongresinde (1903) iki gruba (Bolşevikler ve Menşevikler) ayrıldığında Menşeviklerin safında yer aldı.

Şubat 1905’de Rusya’ya dönen Troçki, Petersburg Sovyetine başkanlık etti. Aralık 1905’de tutuklanarak Sibirya’da sürgüne mahkûm edildi (Ekim 1906). Ancak henüz sürgün yerine ulaşmadan kaçtı ve 1914 yılına kadar Viyana’da kaldı.

4 Mayıs 1917’de ülkesine döndüğünde geçici hükûmete karşı RSDİP’e yakın bir tutum aldı. Eylül 1917’de bu partinin Merkez Komite’sine seçildi ve Sovyet Başkanlığına getirildi.

Troçki, Lenin’in ölümüne kadar geçen sürede Sovyet devrimine önemli etkileri oldu. Lenin, devrimin ardından, devrimin koruyucu gücü olarak düzenli bir ordunun kurulması görevini ona verdi ve Troçki Kızılordu’yu örgütledi.
Troçki, Lenin’in ölümünden sonra başlayan iktidar mücadelesi sırasında, 1927’de partiden atıldı. Sürgüne gönderilince muhalefetin liderliğini yaptı. Bir süre de İstanbul’da yaşadı. Norveç’ten sonra gittiği Meksika sürgününde Stalin’in emriyle 20 Ağustos 1940’da öldürüldü.

Rus devriminin önderlerinden olan Troçki’nin asıl adı Leiba Bronştayn’dı. Aslında Troçki ismi, ilk hapsedildiği zindanlardan birinde gardiyanlık yapan bir kişinin adıydı. Leiba Bronştayn, yazdığı makaleleri bu imza ile yayınlamıştı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...