UBÂDE BİN SÂMİT (R.A.)

Muhacirler Medine’ye hicret ettiklerinde onlara kucak açanlardan biriydi. Hicretten önce gerçekleşen Birinci ve İkinci Akabe Biatlarına katıldı. Rıdvan Biatında da yer aldı. Otuz beş yaşında Müslüman oldu. Okuma yazma bilen Sahabelerden olması sebebiyle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kendisini Suffe Ashabına öğretmen tayin etti. Ubâde bin Sâmit (r.a.), Resul-i Ekremin (a.s.m.) katıldığı bütün savaşlarda yer aldı.

Hz. Ebû Bekir (r.a.) onu Bizans Kralı Herakliyus’a elçi olarak gönderdi. Hz. Ömer’in (r.a.) de Mısır fethi sırasında Amr bin Âs’ın (r.a.) yardım talebine karşılık gönderdiği dört kişiden biri Ubâde bin Sâmit’tir (r.a.).

Daha sonraları Filistin valiliğini yürüten Ubâde, kalan ömrünü Şam’da geçirdi. Hadis ve fıkıhta üstün bilgiye sahipti. Şam’da kaldığı süre içinde hadis ve fıkıh dersleri okuttu. Seksenden fazla hadis rivayet etti. Hicretin 34. senesinde 72 yaşında iken, Şam yakınlarındaki Remle’de vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...