UBEYDULLAH İBNİ ABBAS (R.A.)

Tam adı Ubeydullah bin el-Abbas bin Abdülmuttalib’tir. Hz. Peygamberin (a.s.m.) amcası olan Abbas’ın oğludur. Annesinin ismi Ümmü’l-Fazl Lübâbe el-Kübrâ’dır. Ebu Muhammed künyesiyle de tanınır. Hz. Peygamber (a.s.m.) hayattayken henüz çocuk yaşlarındaydı.

Hz. Ali’nin (r.a.) halifeliği döneminde Yemen’e vali olarak atandı. Hz. Ali’nin (r.a.) şehid edilmesinin ardından çıkan çalkantılar sırasında henüz küçük yaşlarda olan iki oğlu katledildi. Hicrî 87 yılında Medine’de vefat eden Ubeydullah, cömertlik ve muhtaçlara yardım konusunda şöhret bulmuştu.

Kaynaklara göre, her gün bir koyun kestirip fakirlere dağıtıyordu. Kendisinden bir yaş büyük olan Abdullah bin Abbas ona bu uygulamasının israf olduğunu söyleyip vazgeçirmeye çalıştıysa da, Ubeydullah bunu dinlemedi ve özellikle iki oğlunu kaybetmesinin ardından her gün iki koyun kesmeye başladı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...