ÜBEYY İBNİ KA’B (R.A.)

Medînelidir. Ensarın ilk Müslümanlarındandır. Akabe biatına katılmıştır. Bedir ve diğer savaşların hepsine Resulullah (a.s.m.) ile birlikte katılmıştır. Ubeyy (r.a.), Resulullah (a.s.m.) Medine’ye geldiği zaman kâtiplik yapan ilk kişi olmuştur. Übeyy ibni Ka’b (r.a.) Kur’ân’ın hıfzında ve kıraatında otoriteydi. Hz. Peygamber (a.s.m.): “Allah, sana Kur’ân okumamı emretti” diyerek ona Kur’ân okumuştur. Übeyy ibni Ka’b Hicrî 30 yılında vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...