UKAYL (UKAYL BİN EBİ TALİB)

Ukayl bin Ebî Tâlib, Peygamber efendimizin amcası Ebû Tâlib’in dört oğlundan ikincisidir. Hz. Ali’den (r.a.) yirmi yaş büyüktür ve künyesi Ebû Yezid’dir.

Hz. Ukayl, Bedir harbinde düşman saflarda yer almıştı. Esir düşmüş, kendisi fakir olduğu için kurtuluş fidyesini amcası Abbâs bin Abdülmuttalib tarafından ödenmişti.

Hz. Ukayl’in İslâmı kabûl edişi, Hudeybiye Anlaşmasından sonra oldu. Müslüman olduktan sonra Mûte Gazâsına iştirak etti. Ancak dönüşünde uzun süren bir hastalığa yakalandı ve bu sebeple Mekke, Huneyn ve Tâif Gazâlarına iştirak edemedi.

Hz. Peygamberden (a.s.m.) az sayıda hadis-i şerif rivâyet etmiştir.
Hz. Ukayl hazır cevap bir zât idi. Yüz küsur sene yaşadı. Yezid ile olan anlaşmazlıkta Hz. Hüseyin’in (r.a.) tarafını tutarak, bu konuda önemli rol aldı.

Ukayl hazretleri, 680 tarihinde vefât etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...