UKKÂŞE İBNİ’L-MUHASSINİ’L-ESEDÎ

Ukkâşe bin Muhassın (bazı kaynaklarda Mıhsen) el-Esedî Sahabeden önde gelenlerinden ve faziletlilerinden olup, Medine-i Münevvere’ye hicret edenler arasındaydı. Bedir Savaşına katılmış ve savaş sırasında kılıcı kırılmıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kendisine bir hurma dalı verdi ve bir mûcize olarak Ukkâşe bu dal ile tıpkı kılıç kullanır gibi çarpışmaya devam etti.

Hz. Ukkâşe, başta Uhud ve Hendek Savaşları olmak üzere bütün savaşlarda bulundu.

Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) halifeliği döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha bin Huveylid’e karşı yapılan savaşa da katıldı, bu savaş sırasında şehid oldu. Ebu Hureyre ve ibni Abbas (r.anhüma) kendisinden çok sayıda hadis nakletmişlerdir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...