ÜMMÜ SELEME (R.ANHA)

Resulullahın (a.s.m.) zevcelerindendir. Adı Hind’dir. Babası Ebu Ümeyye İbnu’l-Muğire’dir. Ümmü Seleme, Habeşistan’a ilk hicret edenlerdendi, oradan da Medine’ye hicret etti. Resulullahla evlenmesi hicretin dördüncü senesine rastlar.

Kocası ve kendisi ilk Müslümanlardandı. Bu sebeple inancı uğruna birçok sıkıntılara katlanmıştı.

Ümmü Seleme’nin fevkalâde akıllı olduğu, pek isabetli görüşler beyan ettiği belirtilir. Hattâ Hudeybiye’de Mekkelilerle, o yıl umre yapmadan geri dönme şartı gibi bazı şartlarla yaptığı antlaşma sebebiyle Resulullaha karşı küskün bir havaya giren ve Resulullahın; “Kurbanlarınızı kesin, traş olun, ihramdan çıkın” gibi emirlerine uymak istemeyen Ashab karşısında Ümmü Seleme’nin: “Ya Resulullah! Sen kurbanını kes, onlar da sana uyarak kurbanlarını kesecektir” tavsiyesi meşhurdur. Resulullah (a.s.m.) bu tavsiyeye uyar, kurbanını keser, Ashab da birer birer Resulullahın dediklerini yerine getirirler.

Ümmü Seleme validemiz hicrî 59 yılında vefat etti. Ölüm senesi konususunda başka rakamlar da söylenmiştir. Ümmü Seleme (r. anha) 378 hadis rivayet etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...