V

*VAAZ


(Hoca) kelimesine de bakiniz.
1195-Vaazin tesiri ve tesirsizliginin sebepleri:

-184-

*9.Mektub sh:33 "Sâlisen"
*Iki Mekteb-i M.S. sh:80 p.son Bak: Sira no. 446

*VAHDET(Tevhid) kelimesine bakiniz.

*VAHDET-ÜL VÜCUD


(Tasavvuf) kelimesine de bakiniz.
1196-Vahdet-ül vücud ve alâkali parçalar:
*28.Lem'a sh:272 mektub ve sh:273 son p. ve 14.Lem'a 2. Makam 5.Sir sh:100
*18.Mektub 2.Mes'ele sh:83 ve 26.Mektub 4.Mebhas 2.Mes'ele sh:330 ve 4.Mes'ele
sh:332 ve 29.Mektub 9.Kisim 5.Telvih sh:448
*Mesnevî sh:256, 257 ve Zeyl-ül Hubab sonundaki sual sh:114
*Emirdag L.II sh:68 "Üçüncü Nokta"
*Muhakemat sh:120'den sh:122 p.1'e kadar
*Osm.Lem'alar 9.Lem'a sh:119
1196/1-Vahdet-ül vücud mesrebine saplanmanin sebebleri:
*Osm.Lem'alar 9.Lem'a sh:129
*Barla Lâhikasi sh:264'te mektub

*VAHIDIYET


Bak: Sira no. 1124/1

*VAHY


(Ilham) (Kur'an) kelimelerine de bakiniz.
1197-Vahy iki kisimdir:
*19.Mektub 4.Nükteli Isaret 2.Esas sh:93
1198-Vahy-i Kur'aninin derece-i ulviyeti:
*12.Söz 4.Esas sh:133
1199-Tekellüm-ü Ilâhî:
*19.Mektub 1.Isaret sh:89
1200-Kelimât-i Ilahiyenin nihayetsizligi:

-185-

*Isarat-ül I'caz sh:157 Hâsiye
*Osm.Lem'alar 28.Lem'a sh:662-665

*VÂLIDEYN


(Aile) kelimesine de bakiniz.
1201-Vâlideyne hürmet ve sefkat:
*21.Mektub sh:259
1202-Vâlideynin evlâtlarina karsi vazifeleri:
*24.Lem'a sonundaki muhavere sh:199
1203-Baba evlât arasinda münakasa olmamali:
*Emirdag L. sh:89 "2.Nokta"
1204-Vâlideyne itaat:
*32.Söz 3.Mevkif 2.Mebhas 2.Nükte sh:638 ve sh:644 p.3
1205-Vâlideynin evlâdini dünyaya baglamasinin cezasi:
*Kastamonu L. sh: 264 "1.Sual"

*VASIYET


1206-Vasiyetnameler:
*Emirdag L. sh:136 p.1 ve 216 p.1
*Emirdag L.II sh:6 p.1 ve sh:200, 201, 204, 216, 232, 233, 234

*VAZIFE(Hamiyet) kelimesine ve sira no.1137/1'de bakiniz.
1207-Vazifeyi yapip, Allah'in vazifesine karismamak:
*17.Lem'a 13.Nota "birincisi" sh:130
*Emirdag L. sh:212 p.3 ve (Galibiyet) kelimesine de bakiniz.
1208-Vazife taksimi:
*Muhakemat sh:27 "Isaret"
1208/1-Vazifedarlik damari:
*Bak: Sira no.768
1209-Istidada göre amel etmek:

-186-

*Muhakemat sh:48 Hâtimenin Hâtimesi

*VELÂYET


1210-Velâyet üç kisimdir:
*5. Mektub sh:22
1211-Velâyet-i Kübra:
*15. Mektub 1. Makam sh:50 ve (Meslek) kelimesine de bakiniz.
1211/1-Velâyet-i Kübra meslegi hususiyetleri:
*Bak: Sira no.750
1211/2-Nurcularda velâyet:
*Bak: Sira no.906
1212-Ehl-i Sünnet hâricinde velâyet olurmu?
*26.Mektub 4.Mebhas 9.Mes'ele sh:342 ve 29.Mektub 9.Kisim 7.Telvih 3. ve 4.
Nükteler sh:452, 453 ve Bak: Sira no.554
1213-Velâyet ve ehl-i hak mesleklerinin sebeb-i tenevvüü:
*24.Söz 2.Dal sh:335
1213/1-Velâyet kurbiyet meslegi:
*Bak: Sira no.618
1214-Velilerin himmeti:
*Mesnevî sh:240'ta 3. I'lem
1214/1-Ba'd-el memat tasarrufu olan üç evliyanin en büyügü, Gavs-i Geylanî'dir:
*Osm.Lem'alar sh:74
*Barla Lâhikasi sh:336 son p.
1215-Evliya meshudatinin hilâf-i vaki çikmasi mes'elesinin izahi:
*18.Mektub 1.Mes'ele sh:81

*VESVESE


(Seytan) kelimesine de bakiniz.
1216-Vesvese mes'elesiyle alâkali parçalar:
*11.Mektub 1. Mebhas sh:39
*Mesnevî sh:96 ilk I'lem

-187-

*Kastamonu L. sh:8 p.3, 4
1217-Vesvese hakkinda:
*21.Söz 2.Makam sh:274
*13.Lem'a 6.Isaret sh:74
1218-Sekeratta seytan vesvesi:
*Bak: Sira no.898

*VICDAN


1219-Vicdaniyat:
*Mesnevî sh:201 ilk I'lem ve sh:254 4.Bürhan
1219/1-Vicdan-i umumînin bozulmasi:
*Bak: Sira no.1017
1220-Vicdan hürriyeti:
*(Hürriyet) kelimesine bakiniz.

*VÜCUD


1221-Vücud nev’inde tezahum yoktur:
*Mesnevî sh:137'de 2. I'lem ve sh:138'de 3.I'lem
1222-Vücud mertebeleri:
*Mesnevî sh:146 p.2, 3
*Sualar sh:662'de 4. ve 5. Basamaklar
*20.Mektub 2.Makam 10.Kelime 1.Sir sh:248 son p.
*30.Lem'a sh:343 son p.
1222/1-Envar-i vücuda mazhariyet:
*24. Mektub 5.Remiz 1.Nükte sh:289
1222/2-Verilmeyen vücud mertebeleri:
*24.Mektub 1.Remiz sh:284
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...