VEHBİ EFENDİ

1861 yılında Taşkent’in Gongul köyünde doğdu. Çelik Hüseyin Efendinin oğludur. 1876 yılında Tokmakzâde Mehmet Efendiden ilk dersini aldı. 1877 yılında, Hadim Medresesine kaydoldu ve Hafız Ahmet Efendiden Arapça gramer okudu. 1880 yılında Konya’ya geldi ve burada Şirvaniye Medresesine kaydoldu. Oradaki tahsilini tamamladıktan sonra. 1888 yılından itibaren ders okutmaya başladı. 1899 yılında Mahmudiye Medresesinde müderris olarak göreve başladı. 1901 yılında Hukuk Mahkemesine Üye ve Hukuk Mektebine Müderris (hoca) oldu.

Vehbi Efendi 1908 yılında siyasî hayata atıldı ve aynı yıl Konya Meb’usu (milletvekili) olarak İstanbul Meclis-i Mebusanına seçildi. 1911 yılında Meb’usan Meclisinin dağılması üzerine, Konya’ya gelerek eser yazmaya başladı ve1915 yılında 15 Ciltlik tefsirini tamamladı.

1911 yılında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâli üzerine Konya halkını Kuvâ-yı Milliyeye katılmaya teşvik edici mahiyette konuşmalar yaptı. Bu gayretlerinde başarılı olmasının ardından, o zamanın Valisi Cemal Beyin makamını terk ederek kaçması üzerine ordu ve halk tarafından Konya Valiliğine seçildi. Böylesi kritik ve buhranlı bir dönemde 6 ay valilik yaptı.

23 Nisan 1920’de ikinci defa Konya Meb’usu seçilerek Büyük Millet Meclisine katıldı. Millî mücâdele boyunca Konya Meb’usu olarak çalıştı. Bu sırarada Meclis Reisliği, Şer’iye ve Evkaf Vekilliği görevlerini yaptı. İstiklâl Savaşı kazanıldıktan sonra siyasetten çekildi ve yazmış olduğu Hülâsatü’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân isimli Kur’ân-ı Kerim Tefsirini bastırmak ve yeni eserlerini yazmakla meşgul oldu. Konya’da, 27 Kasım 1949 yılında, 87 yaşındayken Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kabri Konya Mûsâllâ Mezarlığındadır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...