VEHEB İBNİ MÜNEBBİH

Tâbiîn (Sahabeyi görmüş ve onlardan ders almış nesil) devrinde yetişen büyük âlim ve velîlerdendir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Milâdî 645 yılında San'a’da doğmuş, 741 yılında yine burada vefat etmiştir. Yemen’e sonradan yerleşmiş olan İranlılardandır. Hemmâm bin Münebbih onun kardeşidir.

Çok kitap okurdu. Geçmiş ümmetlere, Peygamberlere ve pâdişâhlara dâir çok bilgisi vardı. Bu hususta çok nakillerde bulundu. San'a’da kadılık yaptı.

Ebû Hüreyre, ibn-i Abbâs, ibn-i Ömer, Abdullah bin Amr bin Âs gibi Sahabeden hadîs-i şerîf nakletti. İki oğlu, Abdullah ve Abdurrahmân, kardeşinin iki oğlu Abdüssamed ve Akîl, Semmâk bin Fadl, İsrâil Ebû Mûsâ ve başkaları da ondan hadîs-i şerîf nakletmişlerdir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...