VELÂYET

Peygamber’imiz (asm) Allah’ın abdi (kulu) ve resulüdür. Kelime-i şehadette geçen abd kelimesi, Allah Resulünün velâyet yönünü, resul kelimesi ise peygamberlik görevini gösterir. Yani, Peygamber Efendimiz, iman, takva ve salih amel yönüyle eşsiz bir kuldur. O’nun imanı, ibadeti ve güzel ahlâkı bütün insanlar için özenilmeye en lâyık bir kemâlde, bir üstünlüktedir. İşte O’nun bu eşsiz kemâli velâyet cihetidir.

Bir mümin, İslâm’ın emirlerini yerine getirmek, haramlardan uzak kalmak, şüphelilerden sakınmakla, Resulullah Efendimiz’in ubudiyet ve velâyet cihetinden nasiplenir. İnsanlara hakkı tebliğ etmekle ve onları yasaklardan sakındırmakla da Onun risâlet görevinden feyiz alır.

Şu nokta gözden uzak tutulmamalıdır:
Risâlet hizmetinde başarılı olmanın yolu, velâyet cihetindeki hassasiyetten geçer. Ubudiyetinde ihmalkâr olan ve insanlara örnek olamayan bir kimsenin yapacağı tebliğler çoğu zaman tesirsiz ve sonuçsuz kalır.

Peygamberimizin (asm) miracı Onun velayet yönüyle alakalıdır. Her müminin namazı da küçük bir miraç hükmündedir.

Bak: Ehl-i velayet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...