Block title
Block content

Allah varlıkları aynı anda nasıl idare eder?

 
Temessülün aksâmı muhtelifedir
 
Âyinede temessül, münkasım dört surete: Ya yalnız hüviyet, ya beraber hâsiyet, ya hüviyet hem şule-i mahiyet, ya mahiyet hüviyet.
 
Eğer misal istersen, işte insan ve hem şems, melek ve hem kelime. Kesifin timsalleri, âyinede oluyor birer müteharrik meyyit.
 
Bir ruh-u nuranînin, kendi mir’atlarında timsalleri oluyor birer hayy-ı murtabıt. Aynı olmazsa eğer, gayrı dahi olmayıp, birer nur-u münbasıt...
 
Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
Paylaş
Yükleniyor...