Bir eserde kemal, fiilin kemaline delalet eder.

Şu kitab-ı kebir-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekvîniyeyi bize ders veriyor. Öyle de, o Zât-ı Zülcelâlin bütün evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyesine de şehadet eder ve kusursuz ve noksansız kemâl-i Zâtîsini ispat ederler. Çünkü, bedihîdir ki:

•Bir eserde kemâl, o eserin menşe ve mebdei olan fiilin kemâline delâlet eder.

•Fiilin kemâli ise, ismin kemâline,

•ve ismin kemâli, sıfatın kemâline,

•ve sıfatın kemâli, şe’n-i zâtînin kemâline,

•ve şe’nin kemâli, o zât-ı zîşuûnun kemâline, hadsen ve zarureten ve bedâheten delâlet eder...

Okunan Yer: 22.Söz, 2.Makam, 10.Lem'a
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...