Celîl ve Bâkî İsimleri ve Yeniden Diriliş

ALTINCI HAKİKAT
Bâb-ı Haşmet ve Sermediyet olup, ism-i Celîl ve Bâkî cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i Rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan fâniler üstünde dursun; sermedî, bâki bir daire-i haşmet ve ebedî, âli bir medâr-ı rububiyeti icad etmesin?

Okunan Yer: Sözler, Onuncu Söz
Okuyan: Osman Bostan

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...