Block title
Block content

Farklılığımız, zenginliğimizdir!

 
İslâmiyet, selm ve müsalemettir; dahilde nizâ ve husumet istemez
 
Ey âlem-i İslâmî! Hayatın ittihadda. Ger ittihad istersen, düsturun bu olmalı:
 
Hüve’l-hakku yerine hüve hakkun olmalı; hüve’l-hasen yerine hüve’l-ahsen olmalı.
 
Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “İşte bu haktır; başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir.”
 
Dememeli: “Budur hak; başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzeli; başkaları yanlıştır, hem çirkindir.”
 
Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; nizâ ondan çıkıyor...
 
Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
Paylaş
Yükleniyor...