Her şey Cenâb-ı Hakkın takdiriyledir.

Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, “Herşey Cenâb-ı Hakkın takdiriyledir.” Kadere delâil-i kat’iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. Biz, basit ve zâhir bir tarzla, şu rükn-ü imaniyeyi, ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu, bir mukaddeme ile göstereceğiz...

Okunan Yer: Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı

İndirme Linkleri
Yükleniyor...