Block title
Block content

Kader; sebep ile müsebbebe birlikte bakar!

 

BEŞİNCİSİ: Kader, sebeple müsebbebe bir taallûku var. Yani, “Şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek.” Öyle ise, denilmesin ki, “Madem filân adamın ölmesi, filân vakitte mukadderdir. Cüz-ü ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var? Atmasaydı yine ölecekti.”..

Okunan Yer: Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı

Paylaş
Yükleniyor...