İnsan ne kadar zalim olabilir.

Şurada nükte-i belâgat üç noktadan terekküp ediyor.

Birincisi: Beşerin fıtratındaki istidad-ı isyan ve tehevvür, gayr-ı mahdut olduğunu göstermektir. Hayra olduğu gibi, şerre dahi insanın kabiliyeti nâmütenâhi gibidir. Hodgâmlıkla öyle insan olur ki, heves ve ihtirasına mâni herşeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nev-i beşeri mahvetmek ister...

Okunan Yer: Sünûhat
Okuyan: Osman Bostan

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...