İnsanı ezen yükler!

İ’lem eyyühe’l-aziz! Herbir masnuda tahakkuk eden kemâl-i sanat, Sâniin her mekânda ve her masnuun yanında bulunmasına delâlet ettiği gibi, hiçbir mekânda ve hiçbir masnuun yanında bulunmamasına da delâlet eder. Ve keza, insan, herbir şeye muhtaç olduğu cihetle, herşeyin melekûtu elinde ve herşeyin hazinesi yanında olan Zât-ı Akdesten maadâ kimseye ibadet edemez.

Okunan Yer: Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...