Block title
Block content

İnsanlık modern kölelikten kurtuldu mu?

 
Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır
 
Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor.
 
Zira beşer, edvarda esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr olmuştur; onun yükünü çeker, onu da parçalıyor.
 
Beşerin başı ihtiyar; edvâr-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor...
 
Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
Paylaş
Yükleniyor...