Muhâkemat Dersleri, Otuzuncu Bölüm

Hâtimenin hâtimesi
Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki, istidadı, san’atta intişar ve tedahül; ve san’atın mekayisine ihtiram ve muhabbet; ve nevamisine temessül ve imtisal, elhasıl, fena fi’s-sa’nat olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san’atın suret-i lâyıkasını tağyir eder. Ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san’ata olan meyliyle, teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san’atın suretini çirkin eder. Zira, bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san’atın imtizaçsızlığı için bir keşmekeş olur...
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek
İndirme Linkleri

Yorumlar

bülenttt

Allah sizden ebeden razı olsun,anlayamadığımız yerleri sayesinizde anlıyoruz...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...