Block title
Block content

Rızıklandırılmamızın tevhide işaretleri

 
Evet, şu mevcudata; zerrelerden güneşlere kadar, fertler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, 
 
•semerat ve gayatla ve faideler ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş,
 
•ve o hikmetnümâ suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, herşeyin kametine göre biçilmiş, 
 
•ve o müzeyyen hulle-i inâyet üzerine, tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in’âm lem’alarıyla münevver rahmet nişanları takılmış, 
 
•ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur...
 
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak
Paylaş

Yorumlar

Mesut Doğru (doğrulanmadı)
Kıymetli Ahmet hocamızın özellikle son dakikada söylemiş olduğu sözlerin tüm cemaatlerce iyi tahlil edilmesi gerekir şöyle ki: Bakıyoruz her bir İslami çevre illede kendi yayınları diyor başka şey demiyor. Bu taassup Müslümanlararası uhuvveti yaralıyor. Ahmet Hocamız ise tamamen bundan bağımsız olarak, 'evet siz Kur'an, Sünnet ve ehli sünnet çizgisinden sapmadan Risale-i Nur'ları da hiç olmazsa bir kez de olsa okuyun ki bu asrın mühim bir tefsiridir' diyor. Müslüman alemi ne zaman bu kısır taassuptan kurtulur o zaman Üstadımızın 'Uhuvveti İslamiye' düstürü hayat bulur kanaatindeyim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...