Tabiat İlahi bir sanattır.

Tabiat bir san’at-ı İlâhiyedir

Değil tâbi’ tabiat, belki matba’. Değil nakkâş, o belki bir nakıştır. Değil fâil, o kabildir. Değil masdar, o mistardır. Değil nâzım, o nizamdır. Değil kudret, o kanundur. İradî bir şeriattir, değil haric-i hakikattar.

Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz

İndirme Linkleri
Yükleniyor...