Block title
Block content

Toplumun hayat bulması din ile mümkündür!

 
Din ile hayat kabil-i tefrik olduğunu zannedenler felâkete sebeptirler
 
Şu Jön Türkün hatası: Bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve İslâmiyet ayrı ayrı zannetti.
 
Medeniyet müstemir, müstevlî vehmeyledi. Saadet-i hayatı içinde görüyordu. Şimdi zaman gösterdi, medeniyet sistemi bozuktu, hem muzırdı. Tecrübe-i kat’iye bize bunu gösterdi.
 
Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu milletin ihyâsı. İslâm bunu anladı.
 
Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nisbeten milletin terakkisi. İhmali nisbetinde idi milletin tedennîsi. Tarihî bir hakikat; ondan olmuş tenâsi...
 
Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
Paylaş
Yükleniyor...