YAKUB (A.S.)

Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. İshak’ın oğlu, Hz. İbrahim’in torunudur.

Hz. Yakub (a.s.) kuvvetli, basiretli ve samimi bir kişiliğe sahipti. O da babası gibi Ken’an bölgesinde peygamberlik vazifesini yaptı. Hz. Yakub peygamberliği sırasında namaz ve zekatla da emrolundu.

Hz. Yakub’un on iki oğlu vardı. Yusuf da (a.s.) bunlardan biriydi. Hz. Yakub’un lâkabı İsrail’di. Bu yüzden oğullarına da “Benî İsrail” denilmiştir.

Hz. Yakub (a.s.) vefatından önce oğullarına şu vasiyette bulunmuştu: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâmı) seçti. O hâlde sadece müslümanlar olarak ölünüz.”

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...