YA’LÂ İBNİ MURRE (R.A.)

Tam adı Ya’lâ bin Murre bin Vehb bin Câbir bin Attâb bin Mâlik’tir. Müslüman olduktan sonra Hudeybiye Barış Antlaşmasının gerçekleştirildiği sırada Hz. Peygamberin (a.s.m.) yanında yer aldı. Rıdvan Biatına katılanlar arasındaydı. Ayrıca Hayber ve Mekke’nin fetihlerinde, Hevâzin ve Tâif seferlerinde bulundu. Sahabenin en faziletlileri arasındaydı. Künyesi Ebu’l-Merâzim idi. Ayrıca annesinin ismine nisbet edilerek ibni Siyâbe de deniliyordu.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...