YA’LE İBNİ MÜNEBBİH (R.A.)

Temim kabilesindendir. Künyesi Ebâ Halid’dir. Bazı tarihçiler ismini, annesine nispetle Ya’le ibni Münye binti Cabir olarak belirtir. Bazıları ise babasına nispetle Ya’le ibni Ümeyye bin Ebî Ubeyde olarak tespit eder.

Hz. Ya’le Mekke’nin fethi günü Müslüman oldu. Huneyn, Tebük, Mûte ve Taif Gazvelerine katıldı. Hattâ Mûte Savaşıyla ilgili şöyle bir hatırası nakledilir: Hz. Ya’le O savaştan bir müddet sonra döndü ve doğruca Efendimizin (a.s.m.) huzuruna geldi. Efendimiz (a.s.m.) savaş meydanında cereyan etmiş olaylar için kendisine “İstersen sen bana anlat, dilersen ben sana anlatayım” diye buyurdu. Ya’le (r.a.), “Sen bana haber ver ey Allah’ın Resulü” deyince, Efendimiz savaşın ayrıntılarını olduğu gibi ona anlattı. Bunun üzerine Hz. Ya’le şöyle dedi: “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki, komutanların hâlinden anlatmadık tek harf dahi bırakmadın. Onların durumu tam dediğin gibi oldu.” Bu tasdik üzerine Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: “Allah perdeyi benim gözümün önünden kaldırdı. Onların savaş meydanını gördüm.”

Ya’le (r.a.) Hz. Ebû Bekir (r.a.) döneminde dinden dönenlerle yapılan mücadelelerde etkin rol oynamıştır. Hz. Ömer’in (r.a.) döneminde başta San’a emirliği olmak üzere Yemen’de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Hz. Osman’ın (r.a.) yanında da büyük nüfuzu vardı. Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra katillerin bulunması için Abdullah bin Zübeyr’e (r.a.) dört yüz bin dirhem yardımda bulunmuştu. Cemel Vak’asında Hz. Aişe’nin (r.a.) yanında yer aldı. Hz. Ali (r.a.) ile birlikte katıldığı Siffın Savaşında şehit oldu (Milâdî 657).
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...