YEZİD

Birinci Yezid, ya da tam adıyla Yezid bin Muâviye, Emevi Devletinde babası Muâviye bin Ebî Süfyan tarafından veliaht tayin edildi ve milâdî 680-683 yılları arasında halife olarak devleti idare etti.

İktidarda bulunduğu yıllar tamamen siyasî çalkantılarla geçti. Babası tarafından tayin edildikten sonra kendisine başta Abdullah bin Zübeyr ve Hz. Hüseyin (r.a.) olmak üzere dönemin önemli şahsiyetleri halifeliğini tanımayıp biat etmedi. Bunun üzerine şiddet kullanıp bir çok zulme sebep olan Yezid, başta Hz. Hüseyin (r.a.) olmak üzere, Kerbelâ’da bir çok önde gelen isimleri şehit etti.

Yine halifeliğini tanımaya zorlamak amacıyla Mekke’ye Abdullah bin Zübeyr’in (r.a.) üzerine Müslim bin Ukbe’yi göndermiş, Mekke kuşatılmış, Harem-i Şerif mancınıklarla dövülmüş, bu arada yangın çıkmış ve Kâbe tamamen yanmıştı. Taberî ve ibni Tiktaka’ya göre şehir yağmalanmış, esirler hapsedilip işkenceye maruz bırakılmıştı.

Kaynaklara göre Yezid eğlenceye çok düşkün, yönetim ehliyeti olmayan, halkın kendisinden nefret ettiği zâlim bir idareciydi. Hicâz, onun döneminde, mûsikî, şiir ve eğlencenin merkezi konumuna gelmişti. Yezid 39 yaşında, 3 yıl 9 ay süren saltanattan sonra 683 yılında öldü. Tarihî kaynaklar onun öldüğü günün, Mekke’nin yakıldığı günle aynı olduğunu belirtmektedir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kgtekinoglu1
yani şimdi hocam yezid halife değilmiydi yani hilafeti meşru değilmiydi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Siyaset açısından halife idi ama kamil bir halife değildi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Şeriat-ı Garrâ zemine nüzûl etti; ta ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insâniyetin siyah lekesini izâle etsin; hem de, izâle etti. Fakat, vâesefâ ki, muhît-i zamânî ve mekânînin tesiriyle, hilâfet saltanata inkılâp edip, istibdat bir parça hayatlandı. Ta Yezid zamanında, bir derece kuvvet bularak, başını kaldırdığından, İmam-ı Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer'iye kılıncını çekti, başına havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zaynâb gibi Yezid'in istibdadına kuvvet verdi. Said Nursi r.a. (Münazarat)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...