YUSUF ZİYA ARUN

Üstad Bediüzzaman’a, özellikle Emirdağı hayatında büyük hizmetlerde bulunan ve Üstad’ın “Nur Kahramanı” iltifatına mazhar olmuş bir zâttır. Bu yüzden Emirdağı Lâhikasında ismi ve mektupları çokça yer alır.

Yusuf Ziya Arun’la ilgili yaşanan bir hâdise ve Üstad Bediüzzaman’ın bu hadise karşısındaki tavrı, onun yaptığı hizmetleri açık olarak ortaya koyar.

Asiye Mülâzımoğlu, yakınlarından bir kızı Yusuf Ziya Arun’a vermek ister ve bu maksatla Üstad’a bir mektup yazar. Üstad da Ceylân Çalışkan’a şu mektubu gönderir:

“Bu mektup, kimindir bilemedim. Ziya’yı aynen Zübeyir gibi bütün hayatını Nur’lara, iman hizmetine fedakârane verecek bir mahiyette bilirim. Dünya ile, hususen kadınlarla, evlenmekle alâkadar olup bağlanmaz zannederim. Selâhaddin, Nur’un bir kahramanı iken, tezevvücü onu dünyaya esir eyledi. Ona ve Nur’lara çok zarar oldu. Eğer Ziya dünya ile, evlenmekle alâkadar olmaya niyeti kat’î var ise, Nur’un erkânları ile meşveret etmek ona lâzımdır. Ben bu meselede fikir beyan edemem. Ziya gibi Nur kahramanı dünya ile zincirlerle bağlanmasına, hizmet-i Nuriye fetva vermesiyle olur.”

Ceylân Çalışkan kısa bir süre sonra yazdığı bir mektubunda “Ziya teklif edilen iş hakkında kat’î red kararı vermiş. Gücendirmeden Asiye’ye bildireceğiz” notunu düşmüştür.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...