Z

*ZÂHIR


1234-Zâhirden hakikata geçmek:
*27.Söz Zeyli sh:
492'de 2.Vecih
*23.Mektub 8. Mes'ele sh:282 son p. ve Bak: Sira no.1067
-190-

1234/1-Zâhiriye ve bâtiniye meslekleri:
*Mesnevî (Badilli) sh:298'de son I'lem
1234/2-Zâhire göre hükmetmek:
*Bak: Sira no.623

*ZAMAN


(Bast) (Ezel) (Tagayyür) kelimelerine de bakiniz.
1235-Zaman-i Mazi müstakbel ve imkân ve vukuat hususlari:
*10.Söz 7.Hakikat sh:78 Hâsiye
1236-Ezel, mazi silsilesinin ucu degildir:
*26.Söz 2.Mebhas sh:466 "Dördüncüsü"
1237-Zamanin hakikati:
*30.Söz 2.Maksad 1.Nokta 1.Mebhas Hâsiyede sh:548 son p.
1238-Harekât ve zaman muhtelifdir:
*31.Söz 2.Esas’in sonuna yakin sh:571

*ZARURET


(Azimet) (Iktisad) kelimelerine ve 836. sira no.ya da bakiniz.
1239-Zaruretlerin harami helâl etmesi mes'elesi:
*27.Söz sh:482 "Üçüncüsü"
*Emirdag L.II sh:242 p.3, 4
*Kastamonu L. sh:105 p.1, 2
1240-Sübheli maldan zaruret miktari yemek:
*Sözler sh:723 p.2
*Lem'alar sh:142 p.2
*Kastamonu L. sh:141 p.2'nin sonu
1241- Haram karismis seyler:
*Emirdag L. sh:33 "4.Nokta"
1241/1-Hinzir eti yiyen, bir cihette hinzirlasir:
*Osm.Lem'alar 9. Lem'a sh:128

-191-

*ZEKÂT VE TEAVÜN


(Hediye) (Riba) (Sosyalizm) kelimelerine ve 836, 1240, 1241. Sira no.larina da
bakiniz.
1242-Zekât:
*22.Mektub 2.Mebhas'in sonuna yakin sh:273, 274
1243-Zekâtin sartlari:
*25.Söz 1.Sule 1.Sua 2.Suret 1.Nokta'da sh:370
*Isarat-ül I'caz sh:43 p. sondan 46'ya kadar
1244-Vücub-u zekât ve hurmet-i riba:
*25.Söz 1.Sule 3.Sua 2.Cilve’nin sonunda sh:408 "3.Derece"
1245-Zekâti kabul etmemek:
*Kastamonu L. sh:223 Mektub ve (Hediye) kelimesine de bakiniz.
1246-Havassin avama tahakkümü:
*Sözler sh:708 p.1

*ZELZELE(Musibet) kelimesine de bakiniz.
1247-Zelzele ve musibet-i semâviye hakkinda:
*14.Söz Zeyli sh:171 ve sh:392 p.3 ve 14.Söz Hâtimesinin sonu sh:170
*Kastamonu L. sh:131 p.2, 3 ve sh:262 p.1
*Sikke-i Tasdik sh:211 mektub
*Sualar sh:384 Hâsiye
*13.Lem’a 11.Isaret sh:83
*Mesnevî sh:120 ilk I'lem
1248-Zelzeleden önce kedi ve köpeklerin uzaklasmalari:
*Sualar sh:325 p.2

*ZIKIR


(Dua) (Salavat) (Tesbihat) kelimelerine de bakiniz.
1249-Gafletle yapilan zikirler:
*Mesnevî sh:87 son I'lem
1250-Zikrin semeresi:

-192-

*Mesnevî sh:103 3.I'lem
1250/1-Kelime-i tevhidin zikri:
*Bak: Sira no.555

*ZIYARET


1251-Ziyaretçiler ve dost, kardes ve talebeye dair:
*26.Mektub 4. Mebhas 10.Mes'ele sh: 344
1252-Ziyaretçilere dair:
*Emirdag L.II sh:187 mektub ve sh:191 mektub ve sh:213 mektub

*ZULM


(Adâlet) kelimesine de bakiniz.
1253-Zulme riza göstermemek mes'eleleri:
*Kastamonu L. sh:25 "Birincisi"
*14.Söz Zeyli sh:172 3.Sual
*Hutuvat-i Sitte sh:2 "1.Hatve" ve 954, 957, 961, 963. sira no.larina da bakiniz.
1254-Cebre karsi itaat ve ademi itaat:
*5.Sua 2.Mes'ele sh:583 ve 6. ve 8.Mes'eleler sh:584, 585
1255-Zulüm devam etmez küfür devam eder:
*Lem'alar sh:47 sual-cevab
*Emirdag L. sh:76 p.1, 2
1255/1-Zalûm ve cehûl:
*Bak: Sira no.474

*ZÜLKARNEYN


(Ye'cüc) kelimesine de bakiniz.
1256-Zülkarneyn hakkinda:
*16.Lem'a sh:108 "2.Sualiniz"
1257-Zülkarneyn ve seddi ve ye'cüc-me'cüc mes'eleleri:
*Muhakemat sh:60 "4.Mes'ele"

-193-
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...