Block title
Block content

ZATÎ

 
Zatında bulunan; hariçten verilmemiş olan.

Bir şeyin ana unsuru.

Bir şeyi diğerlerinden ayıran ve ona kendine mahsus kıvam sağlayan unsur.

Bak: Araz
Paylaş
Yükleniyor...