ZEYD BİN HARİSE (R.A.)

Zeyd bin Hârise, Resulullahın (a.s.m.) âzadlı kölelesidir. Cahiliye Devrinde bir baskınla kaçırılıp Ukaz panayırında köle olarak satılığa çıkarıldı ve onu Hz. Hatice satın aldı. Daha sonra Hz. Hatice, Zeyd’i Resulullaha hediye etti. O sıralarda Zeyd sekiz yaşlarındaydı ve Resul-i Ekreme (a.s.m.) peygamberlik henüz gelmemişti. Zeyd’in babası bir ara oğlunu Resulullahtan istemiş, o da, eğer gitmek isterse hür olduğunu beyan etmişti. Fakat Zeyd, babasına gitmeyeceğini, peygamberimizin yanında kalacağını bildirdi. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onu âzâd edip evlatlığına almıştır. Bu hadise üzerine Mekkeliler ona Zeyd ibni Muhammed (Muhammed’in oğlu Zeyd) diye isim takmışlardır. Ancak daha sonra gelen vahiy, ona böyle hitap edilmemesini ve herkesin gerçek babasına nisbet edilmesi gerektiğini emretti.

Bedir Savaşına katılanlardan olan Zeyd, Zeynep binti Cahş’la evlenmiş, ancak anlaşamayarak boşanmışlardı. Resul-i Ekrem, bu izdivacın bozulması üzerine emr-i ilâhî ile Zeynep’le nikâhlandı. Bunun üzerine münafıklar “Muhammed, oğlunun hanımıyla evlendi” diye dedikodu çıkarmışlardı. Nâzil olan âyet-i kerime bu meseleyi kapatmıştı: “Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lâkin o, Allah’ın resulü ve peygamberidir.” (Ahzab Sûresi, 40) Zeyd bir çok savaşa katıldı ve büyük gayretler sarf etti.

Hz. Âişe der ki: “Resulullah (a.s.m.) Zeyd’i bir seriyyeye göndermişse mutlaka komutan yapmıştır. Eğer sağ olsaydı onu yerine halife tayin ederdi.”

Zeyd bin Hârise, Hicri 8. senede Mûte Savaşında şehit olmuştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...