İSRAF VE KANAATSİZLİK

"İsraf, hırsı intaç eder." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Yedinci Nükte)

"Hayırda ve ihsanda -fakat müstehak olanlara- israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Yedinci Nükte)

"İsraf, kanaatsizliği intaç eder. Kanaatsizlik ise, çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekvâ kapısını açar, mütemadiyen şekvâ ettirir." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Yedinci Nükte)

"Fıtratta israf ve hilkatte abesiyet olmadığına delil, Sâni-i Zülcelâlin, herşeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihap etmesidir ve bazan birşeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır." (Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, İkinci Esas, Üçüncü Medar)

"Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Birinci Nükte)

"Evet, bir misafir, ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez." (Mesnevi-i Nuriye, Zeylû'l-Hubâb)

"Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralık bir mal alınır." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Dördüncü Nükte)

"İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır." (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam, Birinci Remiz)

"Bedbaht odur ki, medar-ı şekavet ve hasâret ve elem olan israf ve hırs ile sa’y-i helâli bırakarak, her kapıya başvurup, tembelkârâne ve zâlimâne ve müştekiyâne hayatını geçirir, belki öldürür." (Şualar, Yedinci Şua, Beşinci Hakikat)

"Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil." (Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte)

"İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır." (Sözler, Lemeât)

"Hısset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte)

"İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer." (Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam, Birinci Mesele)

"Hangi müsrifle görüşsen, şekvâlar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da yine dili şekvâ edecektir. En fakir, fakat kanaatkâr bir adamla görüşsen, şükür işiteceksin." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Yedinci Nükte)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...