Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ÂDİH: Sihirbaz.
Soktuğu saat öldüren yılan.
ADİHE: Bühtan, yalan.
İçerisinde 'ÂDİH' geçenler
ADİHE: Bühtan, yalan.
BADİH: (Bâdihe) Beklenmedik ziyaret. * Erkek ziyaretçi. * Birden bire gelen ilham. * Ansızın, âniden.
EKADİH: (Kıdh. C.) Kıdhlar, oklar.
KADİH(A): (Kadh. dan) Bir kimse hakkında kötü söz söyleyen. Zemmedici, çekiştirici, kötüleyici.
KADÎH: Tencere dibinde arta kalan.
KAVADİH: (Kadiha. C.) Çekiştirenler, zemmediciler, kötüleyiciler. * Çekiştirilecek ve zemmedilecek şeyler.
MADİH: (Medh. den) Öven, medheden.
MADİH: Keskin.
MÜTEMADİH: Zararı çok olan kimse. Acele ile yapan, hızlı çalışan kimse.
SADIH: Kavi, sağlam, kuvvetli.
SADIHA: Teganni eden.
SADİH: Erkek baykuş.
SADİHA: Bulutun kat kat olması.
ŞADİHE: Alından buruna varana kadar olan beyazlık.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ADİHE : Bühtan, yalan.
ÂDÎ : Üstünlük farkı olmayan. Kıymetsiz. * Her zamanki. * Âd kavmine âid.
AD : İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...