Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
BA-ANKİ BA-ASAM BA-BERAT BA-DAD
BÂ-HABER BÂ-HABERAN BA-HEM BÂ-HİRED BÂ-İ CERRE
BÂ-İ KASEM BA-JURNAL BÂ-POSTA BA-RENG BA-SAFA
BA-SAMAN BA-SAVAB BA-VEHİM BA-VEKAR BÂ-VÜCUD Kİ
BA' BA'C BA'D BA'DE BA'DE BU'DİN
BA'DE HARAB-İL BASRA BA'DEHÂ, BA'DEHÛ BA'DEHUM BA'DEL EDA BA'DEL HARB
BA'DEL İFA BA'DEL MEVT BA'DEL MİLAD BA'DEL MUSÂLAHA BA'DEL MÜTÂLAA
BA'DEL YEVM BA'DEMA BA'DETTEŞEKKÜL BA'DETTEŞEKKÜL BA'DEZA
BA'DEZZEVAL BA'DEZZUHR BA'L BA'LE BA'S
BA'S-İ ENBİYA BA'S-UL EMVAT BA'S-Ü BA'D-EL MEVT BA'SERET BA'Z
BA'ZİYET BAAD BAAS BÂB BÂB
BAB HARCI BÂB-I ÂLEM BÂB-I ÂLÎ BÂB-I ÂSAFÎ BÂB-I FETVA
BÂB-I HÂNE BÂB-I HIFZ VE HAFÎZİYET BÂB-I HİKMET BÂB-I HÜKÜMET BÂB-I HÜMAYUN
BÂB-I İHYA VE İMATE BÂB-I SAADET BÂB-I SERASKERÎ BÂB-I ŞERÎF BÂB-UL MENDEB
BAB(A) BABA-YI ÂLEM BABA-YI ATİK BABACAN BABAYAN
BABAYİĞİT BABET BABEYN BÂBİL BÂBİL KULESİ
BABUR BABUR-NAME BABÜK BABZEN BÂC
BÂC-BÂN BÂC-GİR BÂC-GÜZAR BÂC-I KIRTIL BACENG
BÂD BÂD BAD-BAN BAD-BAZ BAD-BEDEST
BAD-BER BAD-BİZ BAD-DAR BAD-EFRA(H) BAD-GÂN
BAD-GÂNE BAD-GERD BAD-GÎR BAD-HERZE BÂD-I BERÎN
BÂD-I CEM BÂD-I CENUBÎ BÂD-I HAZÂN BÂD-I HEVÂ BÂD-I PÜRGÛ
BÂD-I SABÂ BÂD-I SEMÛM BÂD-I SUBH BÂD-I ŞİMALÎ BÂD-I TECELLİ
BAD-NÜMA BAD-PA(Y) BAD-PER BAD-PEYMA BAD-REFTAR
BAD-SENE BAD-SER BAD-SEYR BAD-SÜVAR BAD-ZEHR
BAD-ZEN BAD' BAD'A BADAM BADAME
BADAŞ BADAŞ BADD BÂDE BÂDE-İ İKBAL
BÂDEKEŞ BADEMCİK BADEN BÂDÎ BADİ
BADİ BADİ' BADİA BADİH BADİLE
BADİN BADİNC BADİNCAN BADİR BADİRE
BÂDİYE BÂDİYET-ÜŞ-ŞAM BADK BÂF BAG-BAN
BAG-BANÎ BAG-ÇE BAG-VAN BAG-ZAR BAGAJ
BAGAL BAGAL BAGAN BAGAR BAGARE
BAGAT BAGAYA BAGBAGA BAGDA' BAGEL
BAGGAL BAGİ BAGİLİK BAGİYANE BAGİYY
BAGİZ BAGİZ BAGL BAGLE BAGSA'
BAGŞE BAGT BAGTETEN BAGY BAGZA
BAĞ BAĞÇE BAĞDADÎ BAĞİSTAN BAH
BAH' BÂHA BÂHÂ BAHÂ BAHÂ
BAHA-DAR BAHADIR BAHADIRANE BAHADIRÎ BAHAİM
BAHAK BAHAL BAHANDAT BAHANE BAHANE-CÛ
BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR-I HAYAT BAHAR-I ÖMR
BAHARAT BAHARET BAHARET BAHARÎ BAHARİSTAN
BAHARİYYE BAHAS BAHATİR BAHAYİM BAHBAH
BAHBAH BAHBAHA BAHBAHA BAHDELE BAHE
BAHEK BAHH BAHHA' BAHHAL BAHHAR
BAHHAS BAHÎ BAHİCE BAHİK BAHİKA
BAHÎL BAHİL BAHÎLÂN BAHİLE BÂHİR
BAHİR BÂHİR BAHÎRA BÂHİRE BÂHİRE
BAHİRE BÂHİS BAHİT BÂHİZ BÂHİZA
BAHKA' BAHL BAHR BAHR-İ AHDAR BAHR-İ AHMER
BAHR-İ BÎKERÂN BAHR-İ BÎPAYAN BAHR-İ EBYAZ BAHR-İ HAZER BAHR-İ LÛT
BAHR-İ MUHİT-İ ATLASÎ BAHR-İ MUHİT-İ HAVAÎ BAHR-İ MUHİT-İ HİNDÎ BAHR-İ MUHİT-İ KEBİR BAHR-İ MUHİT-İ ŞİMALÎ
BAHR-İ MUHİT-İ ŞİMALÎ BAHR-İ MUTAVASSIT BAHR-İ MÜNCEMİD-İ CENUBÎ BAHR-İ MÜNCEMİD-İ ŞİMALÎ BAHR-İ MÜNCEMİD-İ ŞİMALÎ
BAHR-İ RECEZ BAHR-İ RUM BAHR-İ SİYAH BAHR-İ SÜKÛN BAHR-İ UMMAN
BAHRE BAHREN BAHREYN BAHRÎ BAHRİYE
BAHRİYYUN BAHS BAHS BAHSAN BAHSERE
BAHSET BAHSÎ BAHŞ BAHŞ-I KALENDERÎ BAHŞAYENDE
BAHŞAYİŞ BAHŞENDE BAHŞİŞ BAHŞÛDE BAHT
BAHT BAHT-AVER BAHT-I BÎDÂD BAHTAK BAHTE
BAHTEK BAHTERÎ BAHTİYAR BAHTİYARANE BAHTİYARÎ
BAHUR BAHÛR BAHÛRDÂN BAHUSUS BAHUZÛR
BAHV BAHYE BAHYE-ZEN BAHZ BAHZEC
BAİD BAİD-ÜL İHTİMÂL BAİKA BAİM BAİN
BAİR BAİR BAİRE BAİS BAİS
BAİS-İ MESERRET BAİS-İ SÜR'AT BAJ BAJ-BÂN BÂK
BAK' BAK'Â BÂKA BAKALORYA BAKAN
BAKAR BAKAR-PEREST BAKARA BAKARA SÛRESİ BAKAYA
BAKBAK BAKBAKA BAKIA BAKIL BAKIR
BÂKİ BÂKÎ BÂKİ' BAKÎ' BÂKİR
BAKÎR BÂKİRE BÂKİYÂNE BÂKİYÂNE BÂKİYÂT
BÂKİYÂT-I SÂLİHÂT BAKİYYE BAKİYYE-İ ÂSÂR BAKİYYET-ÜS-SÜYÛF BAKKA
BAKKAL BAKKAR BAKL BAKLA' BAKR
BAKTERİ BAKTERİ TEDAVİSİ BAKTERİYOLOJİ BAKÛRE BAKÛRE
BAKVA BAKY BÂL BAL-GÜŞÂ BAL-GÜŞÂ
BAL-ŞİKESTE BÂLÂ BÂLÂ-BÜLEND BÂLÂ-YI BÜLEND BÂLÂDEST
BÂLÂDESTÎ BÂLÂHÂN BÂLÂHÂNE BÂLÂHÂNÎ BÂLÂHİMMET
BÂLÂKAMET BALAM BALANİŞİN BALAPERVAZ BALAPERVAZANE
BALAPÛŞ BALAREV BALAST BALATER BALGAM
BALGAM-I CİSSÎ BALIKHANE KAPISI BALİ BALİDE BÂLİGA
BÂLİĞ BÂLİĞ BALİMEZ BALİN BALİN-PEREST
BALİNA BALİSTİK BALİŞ BALİYE BALKAN
BALKANLAR BALKAR BALON BALOTAJ BÂLÛ
BÂLÛAT BALÛDE BALVANE BALYEMEZ BALYOZ
BALZEN BAM BAM-GAH BAM-I BÜLEND BAM-I ÇEŞM
BAMDAD(AN) BAMDADÎ BAME BAN BANBU
BANDIRA BANDO BANEVA BANG BANG-İ NEMAZ
BANİ BANKA BANKER BANKET BANKINOT
BANKİZ BANLİYÖ BANT BÂNÛ BÂNÛ-Yİ MISIR
BANÛC BANYOL BÂR BÂR BAR-BER
BAR-BERDAR BAR-DAR BAR-HANE BÂR-I DİL BÂR-I GİRÂN
BÂR-I MİHNET BÂR-I SAKİL BAR-KEŞ BAR-MEND BAR-NAME
BAR-SENC BAR-VER BARAJ BARAKA BARAKLİT
BÂRÂN BÂRÂN Ü TEGERG BÂRÂN-RİZ BÂRÂNÎ BARAS
BARBAKAN BARBAR BARBARLIK BARBAROS BARBUT ALTINI
BARE BAREKALLAH BAREKTE BAREM BARENDE
BARGÂH BARGAM BARGİR BARHA BARI
BARİ BARİ' BARİ' BARİA BARİD
BARİDANE BARİH BARİHA BARİK BARÎK
BARİK-BÎN BARİK-NÜMA BÂRİKA BÂRİKA-ÂSÂ BÂRİKA-İ HAKİKAT
BARİKAT BARİMETRE BARİMETRİ BÂRİŞ BARİYA
BARİYY BARİZ BAROGRAF BAROK BAROMETRE
BAROSKOP BAROTAKSİ BAROTERAPİ BARR BÂRÛ
BARUT BARYUM BAS' BASAİR BASAL
BASAL-İ HARİF BASALA BASAR BASARET BASARIK
BASARÎ BASBASA BASIK BASIK BASIKA
BASIM BASIN BASINÇ BÂSIR BÂSIT
BÂSIT-ÜR-RIZK BASİ' BASİA BASİK BASİKA
BASİL BASİL BASİLE BASİM BASİNE
BASİR BASİR BASİRANE BASİRET BASİRET-İ KALB
BASİRET-KÂR BASİRET-KÂRÎ BASİT BASİT KESİR BASİTA
BASİTE BASKI BASKIN BASKÜL BASRA
BASRİYYUN BAST BAST FÎ MAKAM-İL-KALB BAST-I DÂVÂ BAST-I MAKAL
BAST-I MUKADDEMAT BAST-I ÖZÜR ETMEK BAST-I YED BAST-I ZAMAN BASTÂN
BASTÂN-ŞİNÂS BASTÂN-ŞİNÂS BÂSÛR BAŞ BAŞALTI
BAŞAM BAŞAM BAŞAME BAŞBUĞ BAŞE
BAŞE BÂŞE-İ FELEK BAŞED BAŞED BAŞENG
BAŞGÛN BAŞIBOZUK BAŞİK BAŞİR BAŞKENT
BAŞKENT BAŞKIRDİSTAN BAŞMAK BAŞTİNA BÂŞÛRE
BATAET BATALESE BATALET BATANET BATAR
BATARİKA BATARYA BATERE BATH BATHA
BATIL BÂTIN BÂTIN-I KALB BÂTIN-I UMÛR BÂTINEN
BATINÎ BATINİYYE BATÎ BATÎ-ÜL HAREKE BATÎ-ÜL HAZM
BATİH BATİHA BATİK BATİN BATİR
BATİR BATİR(E) BATİŞ BATİYE BATMAN
BATN BATNEN BA'DE BATNİN BATŞ BATT BATTAL
BATTALİYE BAÛDA BAVER BAY BAY U GEDA
BAYESTE BAYEZİD-İ BİSTAMÎ BAYGAN BAYINDIR BAYIR
BAYIZ BAYİ' BAYİCE BÂYİİYYE BÂYİKA
BAYİN BAYİR BÂYİSTE BAYKAL BAYKAR
BAYKARA BAYRAK BAYRAKDAR BAYRAM BAYRAMİYYE
BAYSUNGUR BAYTAR BAYTARA BAYZAR BÂZ
BAZ BÂZ-BAN BÂZ-DÂR BAZ-GEŞT BAZ-GÜŞA
BÂZ-UL EŞHEB BAZAK BAZAR BÂZEK BAZENDE
BAZENDE-ZEBAN BÂZERGÂN BÂZERGANÎ BAZGÛN(E) BAZIA
BAZIK BÂZİ BÂZİ BÂZİÇE BÂZİG
BAZİGÂH BAZİGEDE BAZİGER BAZİGÛŞ BAZİH
BAZİHANE BAZİL BAZİL BAZİLE BAZİR
BAZİRGÂN BAZMANDE BAZOKA BAZPES BÂZU
BÂZUBEND BÂZUDİRÂZ BE BE-CÂ BE-DİDAR
BE-DUŞ BE-DUŞ BE-GÜN BE-HEM BE-HÜKM
BE-KAVL BE-KEF BE-LEB BE-NAM BE-SER
BE-SER Ü ÇEŞM BE-SER Ü ÇEŞM BE-SER Ü PÂ BE-ŞART-I ANKİ BE-TAHSİS
BE-TEKRAR BE-ZİYARET BE'R BE'S BE'SA
BEBAN BEBGA BEBR BECÂ BECÂ NÂ-BECÂ
BECA' BECAYİŞ BECAYİŞ-İ MEKÂNÎ BECBAC BECBECE
BECC BECE BECEL BECER BECİDD
BECİL BECİR BECRA' BECREC BECREM
BEÇE BEÇE-DAR BEÇE-GÂN BEÇE-İ HUNİN BEÇE-İ TAVUS-U ULVÎ
BEÇEK BED BED-AGAZ BED-AHD BED-AHLAK
BED-ÂHÛ BED-AMEL BED-ÂMUZ BED-ASL BED-BU
BED-BUK BED-CİNS BED-CU BED-ÇEŞM BED-DİL
BED-DUA BED-EDA BED-ENDAM BED-ENDİŞ BED-FERCAM
BED-FİAL BED-GÛ BED-HAH BED-HAL BED-HİSAL
BED-HU(Y) BED-KÂR BED-LİKA BED-MİHR BED-NİGAH
BED-RAH BED-RAM BED-REFTAR BED-REG BED-RENG
BED-SİGAL BED-SİYRET BED-TER BED-TIYNET BED-ÜSLÛB
BED-ZEBAN BED' BED'EN BED'ET BEDA
BEDA' BEDÂD BEDÂDÂN BEDAH BEDAHAT
BEDAHET BEDAHETEN BEDAL BEDAN BEDANET
BEDARF BEDAVA BEDAVE(T) BEDAYİ' BEDAYİ'
BEDBAHT BEDBİN BEDBİNÂNE BEDBİNÎ BEDDA'
BEDDAL BEDDE BEDE' BEDED BEDEL
BEDEL-İ FERAG BEDEL-İ İCAR BEDEL-İ MÜSEMMA BEDEL-İ NAKDÎ BEDEL-İ NÜZÛL
BEDEL-İ ÖŞR BEDEL-İ RAKABE BEDELEN BEDELEYN BEDEN
BEDENE BEDENEN BEDER BEDERGAH BEDESTAN
BEDEVÎ BEDEVİYANE BEDEVİYET BEDG BEDH
BEDH BEDİ-İ PÜR-MAÂNÎ BEDİ-ÜL BEYAN BEDİ-ÜZ ZAMAN BEDİ'
BEDİA BEDİA-İ HAYALİYE BEDİD BEDİD BEDİH
BEDİH-ÜL BUTLAN BEDİHE BEDİHE-GÛ BEDİHÎ BEDİHİYYAT
BEDİHİYYET BEDÎÎ BEDÎÎ KIRAET BEDİL BEDİÜZZAMAN
BEDİY BEDLİGAM BEDMAYE BEDMEST BEDNAM
BEDNİHAD BEDPESEND BEDPEYMAN BEDR BEDR MUHAREBESİ
BEDRAKA BEDRAKA-İ EFKÂR BEDRE BEDREKA BEDRÎ
BEDRUC BEDUD BEDUH BEDV BEDZEHRE
BEFM BEFŞ BEFŞ BEFTERE BEGAYA
BEGAYE BEGAYET BEGEND BEGNEK BEGONYA
BEGTER BEHA BEHA BEHACET BEHAK
BEHAMİN BEHANET BEHAS BEHATT BEHBEHAN
BEHBEHÎ BEHBUD BEHC BEHCET BEHDEL
BEHEM-BER-ÂMEDEN BEHEMEHAL BEHEMZEDE BEHER BEHER-HAL
BEHET BEHETTA BEHİ BEHİC BEHİCE
BEHİM BEHİM BEHİMÂT BEHİME BEHİMÎ
BEHİMİYYET BEHİN BEHİŞT BEHİŞT-HIRÂM BEHİŞT-İ GINÂ
BEHİŞT-NİŞİN BEHİŞT-NİŞİN BEHİŞT-ZÂR BEHİŞT-ZÂR BEHİŞTÎ
BEHİŞTÎ BEHİTE BEHİYE BEHKELE BEHKEN(E)
BEHKEŞE BEHKEŞE BEHL BEHLE BEHLEL
BEHLÜL BEHM BEHMAN BEHMAR BEHME
BEHNAN (E) BEHNANE BEHNE BEHNEKE BEHNES
BEHR BEHRA BEHRAM BEHRAME BEHRAMEC
BEHRAMEN BEHRE BEHREBER BEHREBERÎ BEHREC
BEHREDAR BEHREK BEHREM BEHREME BEHREME
BEHREMEND BEHREVER BEHREYAB BEHS BEHSALE
BEHSUS BEHŞ BEHT BEHTERE BEHUR
BEHUT BEHV BEHV BEHVET BEHZ
BEHZERE BEHZET BEİS BEJENDÎ BEJMAN
BEK' BEK' BEKA BEKA-İ DÜNYEVÎ BEKA-İ NEV'
BEKALE BEKAM BEKAMET BEKÂR BEKÂRET
BEKAYA BEKBEKE BEKİL BEKİLE BEKİM
BEKK BEKKÂÎN BEKKE BEKL BEKR
BEKRE BEKRÎ BEKTAŞ BEKTAŞ BEKTAŞÎ
BEKTAŞİYÂN BEKTAŞİYÂN BEKÛRÎ BEKÛRİYYET BEKÜSİSTE
BEL BEL BEL BEL' BEL'-İ LOKMA
BEL'AK BEL'AM BEL'AME BEL'AS BELÂ
BELA BELÂ-CÛ BELÂ-DİDE BELÂ-ENDER-BELÂ BELÂ-YI NÂGÂH
BELÂ-YI SİYÂH BELA-ZEDE BELABİL BELAD(E) BELADET
BELADİR BELÂG BELÂGAN MÂ-BELÂG BELÂGAT BELÂGAT-FÜRUŞ
BELÂGAT-PERDÂZ BELÂGAT-PİRÂ BELAH BELAHA BELAHET
BELAK BELÂKEŞ BELAKİK BELAL BELAREK
BELAT BELAYA BELBAL BELBED BELBEL
BELBELE BELBÛS BELCA' BELDAH BELDARAN
BELDE BELDE-İ TAYYİBE BELEC BELED BELED SÛRESİ
BELEDÎ BELEDİYE BELEH BELEL BELEM
BELEMUN BELENDAH BELENDÎ BELENSEM BELES
BELEŞ BELET BELGE BELGİN BELH
BELHÂ BELHA' BELHAM BELHAM BELİ
BELİD BELİGANE BELİĞ BELİL BELİNOGRAF
BELİTA BELİYYAT BELİYYE BELK BELKA'
BELKA' BELKAA BELKIS BELKİ BELL
BELLET BELMA BELSEK BELT BELTA'
BELTAH BELTEM BELÛ BELUL BELÛS
BELÛT BELV BELVAZ BELVE BELY
BELYAD BELZİ BEM BEMBEYAZ BEN
BEN-VAN BENADIK BENADİR BENAM BENAN
BENANE BENÂT BENÂT-I Bİ'SE BENÂT-ÜD DEHR BENÂT-ÜL ARZ
BENÂT-ÜR RÜŞDE BENÂT-ÜS SADR BENAVER BENBEL BENC
BENCİL BENCİLEYİN BEND BEND-İ ÂHENİN BEND-RÛG
BENDE BENDE-HİRÎDE BENDE-İ FERMÂN BENDE-İ HALKA-BEGÛŞ BENDE-ZADE
BENDEGÂNE BENDEGÎ BENDEKA BENDENE BENDENÜVAZ
BENDEPERVER BENDER BENDEREK BENDERGÂH BENDERZ
BENDEYAN BENDİDE BENDİME BENDİŞ BENE
BENEFSEC BENEFŞ(Î) BENEFŞ(Î) BENEFŞE BENEFŞE
BENEFŞE-GÛN BENEFŞE-ZÂR BENEK BENES BENEVRE
BENG BENGAH BENGERE BENGÎ BENÎ
BENÎ ÂDEM BENÎ BEŞER BENÎ İSRÂİL BENÎ ÜMEYYE BENİKA
BENİMSEMEK BENÎN BENİYYE BENK BENNA
BENNA-GÛŞ BENNE BENS BENŞ BENÛ
BENU-D DÜNYA BENU-L A'YAN BENU-L ALLAT BENU-L GABRA BENU-L ÜMM
BENU-S SEBİL BENÛ(H) BENÛN BENZOL BEPGA
BER BER BER-AKİS BER-AVER BER-BELEND
BER-BEND BER-CA BER-DÛŞ BER-ENDAZ BER-HEVA
BER-KEMAL BER-MÛCİB BER-SABIK BER-VECH BER-VECH-İ ATİ
BER-VECH-İ BÂLÂ BER-VECH-İ İŞTİRÂK BER-VECH-İ MAKTU' BER-VECH-İ MÛTAD BER-VECH-İ YESİR
BER-VECH-İ ZİR BERA' BERAA BERÂAT BERÂAT-ÜL İSTİHLÂL
BERABER BERABER MÎ-ZENEND HER ŞEY BERABERÎ BERACİM BERÂET
BERÂET-İ ZİMMET BERAGİS BERAH BERAH BERAHİDE
BERAHİHTE BERAHİME BERAHİN BERAHİN-İ ALENİYYE BERAHİN-İ KATIA
BERAHİN-İ KAVİYYE BERAİL BERAK BERARENDE BERARİ
BERAS BERASİN BERAŞ BERAŞ BERAT
BERAT GECESİ BERAT-I CİBAYET BERAT-I HÜMAYUN BERATİL BERAVERDE
BERÂY BERÂY-I İSTİKBÂL BERÂY-I MALÛMAT BERÂY-I TENEZZÜH BERÂY-I TİCÂRET
BERAYA BERAZ BERAZİK BERBAD BERBAR(E)
BERBEKAN BERBER BERBERE BERCED BERCESTE
BERCİS BERÇİDE BERÇİN BERD BERD-İ BEYZÂ
BERD-ÜL ACÛZ BERDAHT BERDAR BERDAŞTE BERDE
BERDEC BERDEGİ BERDENG BERDEVAM BERDİ
BERDİS BERDİYY BERE BERE BERE
BERE'TE BERED BEREDE BEREHMEN BEREHNE
BEREHNEGÎ BEREHREHE BEREKÂT BEREKET BEREM
BEREM BERENCEN BEREND BERENDAHTE BERERE
BERESTÛK BEREVÂT BEREZE BERF BERF-ÂB
BERF-ÂLUD BERF-DÂN BERF-DÂR BERF-NAK BERFEND
BERFİN BERFÛK BERFÛZ BERG BERG-İ DİRAHT
BERG-İ SEBZ BERG-RİZ BERGAB BERGAL BERGAMAN
BERGAMOT BERGAŞ BERGAŞ BERGAŞTE BERGAŞTE
BERGERDE BERGEŞİDE BERGEŞTE BERGEŞTE-HÂL BERGRİFTEN
BERGÜZAR BERGÜZİDE BERH BERH BERHABE
BERHÂNE BERHAST(E) BERHAVA BERHAY BERHAYAT
BERHE BERHEM BERHEM-ZEDE BERHEM-ZEN BERHEM-ZENED
BERHEME BERHEMEN BERHİHTE BERHİZ BERHÛD
BERHUDAR BERHÛH BERHÛN BERHÛR BERHÛZ
BERÎ BERİA BERİBERİ BERİCEN BERİD
BERİD-İ FELEK BERİG BERİK BERİKE BERİLYUM
BERİM BERİN BERİSA' BERİT BERİYYE
BERJ BERK BERK BERK BERK
BERK-ÂSÂ BERK-ASA BERK-EFŞAN BERK-EFŞAN BERK-ENDAZ
BERK-İ BASAR BERK-İ HÂTIF BERK-İ SÜYUF BERKA' BERKA'
BERKAA BERKAN BERKAN BERKARAR BERKAŞ(A)
BERKATA BERKENAR BERKEŞİDE BERKİ' BERKU'
BERKUK BERM BERMAH(E) BERMAL BERMU'TAD
BERMURAD BERNA BERNAME BERNİK BERNİŞ
BERNİYE BERNÛN BERPA BERR BERR-İ ATİK
BERR-İ CEDİD BERRADE BERRAH BERRAK BERRAN
BERRANÎ BERRAT BERREN BERRÎ BERRİYE
BERRÛD BERRÜSTE BERS BERSAK BERSER-ZEDEN
BERŞ BERŞA' BERŞA' BERŞAK BERŞAK
BERŞAN BERŞEM BERŞEM BERTAL BERTAM
BERTAME BERTARAF BERTARUM BERTER BERTİH
BERTİL BERÛD BERÛMEND BERÛMENDÎ BERÛZ
BERÛZ BERVAR(E) BERVAZE BERZ BERZ-GAR
BERZAH BERZE BERZE-GAV BERZEDE BERZEN
BES BESÂ BESA BESA' BESA'
BESAİT BESALET BESAMET BESARE BESÂRE-NİŞİN
BESÂRE-NİŞİN BESARET BESASA BESAT BESATET
BESATİN BESATİN-İ CİNAN BESBAS BESBASE BESBELE
BESBES BESBESE BESBESE BESEK BESEN
BESEND(E) BESERE-İ HABİSE BESFAYİC BESGÛY BESÎ
BESİC BESİL BESİLE BESİM BESİN
BESİR BESİSE BESİT(A) BESK BESK
BESKELE BESL BESM BESMAN BESMELE
BESMELE-HÂN BESNE BESNİYYE BESR BESR
BESR BESRİK BESS BESS BESSAM
BESSASE BEST BEST BESTA BESTAK
BESTE BESTE-DEHÂN BESTE-DEM BESTE-GÎ BESTE-KÂR
BESTE-LEB BESTE-RAHİM BESÛR BESÛS BESV
BEŞAAT BEŞAHE BEŞAHE BEŞALE BEŞAM
BEŞANİKA BEŞARAT BEŞARAT BEŞARE BEŞARE
BEŞARET BEŞARET-ÂVER BEŞARET-ÂVER BEŞAŞ BEŞÂŞET
BEŞÂŞET BEŞE BEŞE BEŞEL BEŞEL
BEŞEM BEŞEN BEŞEN BEŞENC BEŞER
BEŞERÎ BEŞERİYYET BEŞG BEŞG BEŞGEN
BEŞGEN BEŞİ' BEŞİR BEŞİŞE BEŞK
BEŞM BEŞM BEŞME BEŞR BEŞŞ
BEŞŞAK BEŞTEK BEŞÛŞ BEŞÛŞÂNE BEŞYÛN
BET BET BET' BETA' BETAİN
BETAL(E) BETALET BETAN BETANE BETAR
BETARE BETAT BETATRON BETER BETİ'
BETİHA BETİK BETİL BETİLE BETİN
BETİN BETK BETKİŞ BETL BETLE
BETONARME BETR BETRA BETRE BETT
BETTÂR BETTAT BETTE BETTER BETÛK
BETÛK BETÛL BETV BETYAB BETYAR(E)
BEV BEV' BEVA' BEVABET BEVABÎ
BEVADİ BEVADİR BEVAH BEVAHE BEVAHEN
BEVAHİD BEVAİK BEVAKİ BEVANİ BEVAR
BEVARİ BEVARİD BEVARİH BEVARİK BEVÂRİK-İ SÜYUF
BEVAS BEVASİR BEVAŞE BEVATIL BEVATIN
BEVATİR BEVB BEVBAT BEVC BEVÇ
BEVD BEVE' BEVG BEVGA BEVH
BEVH BEVH BEVİŞ BEVJ BEVK
BEVK BEVKA' BEVL BEVLE BEVLİYE
BEVN BEVN BEVN-İ BAİD BEVNE BEVR
BEVS BEVS BEVS BEVŞ BEVŞ
BEVT BEVVA BEVVAB BEVVAB-I Mİ'DE BEVVABAN
BEVVABÎN BEVVAL BEVVÂL-İ ÇEH-İ ZEMZEM BEVVAN BEVVEE
BEVZ BEVZ(EK) BEY-GÂH BEY' BEY' U ŞİRÂ
BEY' U ŞİRA BEY'-İ BÂT BEY'AT BEYA BEYABAN
BEYAD BEYADIKA BEYADİR BEYAH BEYAN
BEYAN-I EFKÂR BEYAN-I HÂL BEYAN-I İFHAMİYE BEYAN-I TEFSİR BEYAN-I ZARURET
BEYANAT BEYANNAME BEYARE BEYARİŞ BEYAT
BEYAVAR BEYAZ BEYAZÎ BEYD BEYDA
BEYDAH BEYDAHA BEYDAK BEYDANE BEYDE
BEYDER BEYDERÎ BEYDÛDET BEYGAR(E) BEYHAKÎ
BEYHAN BEYHOŞ BEYHÛC BEYHÛDE BEYHUŞT
BEYİN BEYİNCİK BEYİT BEYKARA BEYKEM
BEYKUR BEYLEK BEYLEM BEYLERBEYİ BEYN
BEYN-EL AHALİ BEYN-EL AKRÂN BEYN-EL GUZÂT BEYN-EL MİLEL BEYN-EL ULEMÂ
BEYN-ES SEMÂ VE-L ARZ BEYN-EZ ZEVCEYN BEYN-NAS BEYNAMAZ BEYNE BEYNE
BEYNEHÜMA BEYNELMİLEL BEYNİYE BEYNÛNET BEYR
BEYREM BEYSAN BEYT BEYT-İ ATİK BEYT-İ MA'MÛR
BEYT-İ MURASSA' BEYT-ÜL ANKEBÛT BEYT-ÜL ARUS BEYT-ÜL GAZEL BEYT-ÜL HARAM
BEYT-ÜL KASİD BEYT-ÜL MAKDİS BEYT-ÜZ ZİFÂF BEYTAR BEYTAR
BEYTARA BEYTAŞÎ BEYTAŞÎ BEYTULLAH BEYTÛTET
BEYTÜLMAL BEYÛ BEYÛG BEYÛGANÎ BEYÛN
BEYÛN BEYÛS BEYUZ BEYYA' BEYYAB
BEYYAHE BEYYİN(E) BEYYİNAT BEYYİNE SÛRESİ BEYYİNE-İ ÂDİLE
BEYYİNEN BEYZ BEYZA BEYZA BEYZA'
BEYZADE BEYZAH BEYZAN BEYZAR(E) BEYZARE
BEYZAT-ÜD DÎK BEYZAT-ÜL BELED BEYZAT-ÜL HARR BEYZAT-ÜL HIDR BEYZAT-ÜL İSLAM
BEYZAVÎ BEYZAVÎ BEZA BEZAAT BEZADÎ
BEZAGA BEZAGA BEZAH BEZANE BEZAZET
BEZAZET BEZBAZ BEZBEZE BEZBEZE BEZE
BEZE BEZE BEZEC BEZEK BEZEKÂR
BEZEKÂRÎ BEZER BEZESTEN BEZEVEN BEZG
BEZHA' BEZİ' BEZİE BEZİM BEZİM
BEZİR BEZİR BEZİRGAN BEZİYY BEZK
BEZL BEZL-İ CAN BEZL-İ CEHD BEZL-İ NÜKUD BEZLA'
BEZLE BEZLE-BÂZ BEZM BEZM BEZM-İ AŞK
BEZM-İ AŞK BEZM-İ CİHÂN BEZM-İ ELEST BEZM-İ GAM BEZM-İ HÂSS
BEZM-İ SAFÂ BEZME BEZME BEZMGÂH BEZR
BEZR BEZR-GER BEZR-KÂR BEZRE BEZREKA
BEZV BEZV BEZYÛN BEZZ BEZZ
BEZZAZ BEZZAZİSTAN BEZZE BID' BIDAA(T)
BIDADA BIDIŞGAN BIGA' BIGYE BIGZA
BIHRİT BIKA BILGIN BINGILDAK BIRANDA
BIRTIL BITA BITAKA BITANE BITN
BITNA BITR BITRİK BITTA BITTİH
BIZR Bİ- BÎ-AB
BÎ-ADD BÎ-ADİL BÎ-AMAN BÎ-AR BÎ-BAHA
BÎ-BEHRE BÎ-BEKA BÎ-BİDAAT BÎ-BÜNYAD BÎ-CA
BÎ-CAN BÎ-CİĞER BÎ-ÇARE BÎ-ÇAREGÂN BÎ-ÇAREGÎ
BÎ-ÇAREVÂR BÎ-ÇÛN BÎ-DAD BÎ-DADGER BÎ-DADGERÎ
BÎ-DADÎ BÎ-DARÎ BÎ-DİL BÎ-DİMAĞ BÎ-DİN
BÎ-DİRENG BÎ-DİRİĞ BÎ-DUHT BÎ-EDEB BÎ-EMANÎ
BÎ-ENBAZ Bİ-ESRİHİ BÎ-FASAL BÎ-FETRET BÎ-GAH
BÎ-GÂNE BÎ-GÂNEGÎ BÎ-GAREZ BÎ-GAYAT BÎ-GAYE(T)
BÎ-GERAN BÎ-GIŞŞ BÎ-GÜMAN BÎ-HABER Bİ-HAKKINÌ
BÎ-HANÜMAN BÎ-HAR BÎ-HAREKET BÎ-HASIL BÎ-HEMAL
BÎ-HEMTA BÎ-HENGAM BÎ-HESAB BÎ-HİCAB BÎ-HOD
BÎ-HUDE BÎ-HUŞ BÎ-HUZUR BÎ-İDAD BÎ-İHTİYAR
BÎ-İNSAF BÎ-İNTİHA BÎ-İRTİYAB BÎ-İŞTİBAH Bİ-İZNİLLAH
BÎ-KÂR BÎ-KARAR BÎ-KAYD BÎ-KERAN BÎ-KES
BÎ-KIYAS BÎ-KUSUR Bİ-KÜN TEVBE Bİ-KÜNEM Bİ-L-AHİRE
Bİ-LİSAN-İL-ARZ BÎ-MEAL BÎ-MECAL BÎ-MEKÂN BÎ-MER
BÎ-MİHR BÎ-MÜDAM BÎ-MÜDANÎ Bİ-N-NEFS Bİ-N-NİSBE
BÎ-NAM BÎ-NAMAZ BÎ-NASİB BÎ-NAZ BÎ-NAZİR
BÎ-NEMEK BÎ-NENG BÎ-NEVA BÎ-NİHAYE BÎ-NİYAZÎ
BÎ-NUKAT BÎ-PAYAN BÎ-PERVA BÎ-RÂHE BÎ-RAYB
BÎ-RENG BÎ-REYB BÎ-RUYÎ BÎ-SÂMAN BÎ-SEBEB
BÎ-SER BÎ-SER Ü PÂ BÎ-SUD BÎ-SÜKÛN Bİ-ŞEK
Bİ-ŞERM Bİ-ŞUMAR Bİ-T-TAFSİL Bİ-T-TAV' BÎ-TAB
BÎ-TABÎ BÎ-TAİL BÎ-TARAF Bİ-TEŞVİK BÎ-VARE
BÎ-VAYE BÎ-VEFA BÎ-VUKUF Bİ-Z-ZARURE Bİ-Z-ZAT
BÎ-ZAR BÎ-ZER BÎ-ZEVAL Bİ'R Bİ'R-İ MUATTAL
Bİ'R-İ ZEMZEM Bİ'SE Bİ'SET Bİ'SET-İ NEBEVİYE BİA
BİAS BİAT BİAT-I RIDVAN BİBERON BİBİ
BİBLİYOGRAF BİBLİYOGRAFYA BİBLO BİCAD BİCAD
BİCADE BİCAL BİCİŞK BİCRİT BİCU
BİCÛ BİÇİŞK BİÇİZ BİÇREK BİD
BİD BİD' BİD' BİD'AT BİD'AT-ÜZ ZAMAN
BİD'İYYAT BİDA' BİDAA BİDAH BİDAL
BİDANET BÎDAR BÎDAR-BAHT BÎDAR-DİL BİDARE
BİDÂYET BİDAYET MAHKEMESİ BİDÂYETEN BİDDE BÎDEVLET
BİDH BİDİSTAN BİDRE BİDRÛD BİE
BİET BİGAL BİGAL BİH BİH
BİH BİH-GÜZİN BİH-KEN BİHAH(E) BİHAK
BİHAK BİHAM BİHAN BİHAR BİHASEB-İL ÂDE
BÎHASTE BİHBUD BİHİ BİHİM BİHİMA
BİHİN(E) BİHNANE BİHR BİHRAM BİHRED
BİHTE BİHTER(EK) BİHTEREK BİHTERÎ BİHTERÎN
BİJE BİJENG BİKA BİKA' BİKLE
BİKR BİKR-İ FİKİR BİKR-İ MAZMUN BİL-GUDUVV-İ VE-L-ÂSÂL BİL-HASSA
BİL-HAYR BİL-ITLAK BİL-İCMA BİL-İLTİZAM BİL-İMTİSAL
BİL-İSTİKLAL BİL-İŞTİRAK BİL-MÜNAVEBE BİL-UMUM BİL'ASALE
BİL'AYAN BİLÂ BİLÂ-ADDİN BİLÂ-BEDEL BİLÂ-FAİZ
BİLÂ-FASILA BİLÂ-İSTİSNA BİLÂ-KAYD U ŞART BİLÂ-SEBEB BİLÂ-TEEMMÜL
BİLÂ-TEVAKKUF BİLÂ-UDUL BİLÂ-ÜCRET BİLÂ-VASITA BİLABİL
BİLÂD BİLÂD-I ÂMİRE BİLÂD-I CESİME BİLÂD-I SELÂSE BİLADE
BİLAKİS BİLAL BİLAL-İ HABEŞÎ BİLANÇO BİLAZ
BİLBEDAHE BİLCÜMLE BİLDEM BİLEK BİLFARZ
BİLFİİL BİLHADS BİLHADSİSSÂDIK BİLİNÇ BİLİNÇALTI
BİLİNEMEZCİLİK BİLİRKİŞİ BİLİSTİHKAK BİLİTTİFAK BİLKASD
BİLKUVVE BİLKÜLLİYE BİLL BİLLAHİ BİLLE
BİLLİT BİLLİZ BİLLUR BİLMUKABELE BİLMÜŞAHEDE
BİLSAM BİLV BİLVASITA BİLYAKÎN BİLYE
BİM BİM Ü ÜMİD BİM-İ CÂN BİM-NAK BİMANEND
BİMAR BİMARE BİMARHANE BİMARİSTAN BÎN
BİNA BİNA EMİNİ BİNA-DİL BİNA-YI MECHUL BİNA'
BİNABERİN BİNÂEN BİNÂENALÂHAZA BİNÂENALEYH BİNAGUŞ
BİNAVEND BİNBAŞI BİNC BİNCİŞK BİNEFSİHİ
BİNEK BİNENDE BİNEVEND BİNÎ BİNİŞ
BİNNETİCE BİNNİHAYE BİNNİYET BİNSAR BİNT
BİNT-İ LEBUN BİNT-İ MEHAD BİNT-ÜL KEREM BİNT-ÜL MENİYYE BİNT-ÜL-FİKİR
BİR GÛNA BİR'İS BİRA BİRABBİ BİRAD
BİRADER BİRADER-İ MANEVÎ BİRADER-İ RIDAÎ BİRADERANE BİRADERÎ
BİRADERZADE BİRAK BİRAN(E) BİRASTE BİRAZ
BİRBAS BİRCİS BİRE'SİHİ BİRİG BİRİNC
BİRİŞTE BİRKAŞ BİRKÎL BİRLEME BİRNAS
BİRNİS BİRR BİRS BİRSA' BİRSAM
BİRŞAM BİRUN BİRUNANE BİRUZ BİRYAN
BİRZEVN BİRZİN BİSAT BİSAT-I ARZ BİSELAMET-İL-EMR
BİSER(E) BİSİNOZ BİSMARK BİSMİHİ BİSMİL
BİSMİL-GÂH BİSMİL-ŞÜDE BİSMİLLAH BİSR BİSRE
BİSSÜYÛF BİST BİST BİSTAH BİSTAM
BİSTAR BİSTER BİSTUH BİSTÜM BİSYAR
BİSYARÎ BİŞ BİŞ-BAHA BİŞ-TER BİŞAR
BİŞARET BİŞE BİŞÎ BİŞİNG BİŞİR
BİŞKEL BİŞKUFE BİŞKUH BİŞKUL BİŞPUL
BİŞR BİŞTAM BÎT BİT-TARİK-İL ULA BİT(E)
BİTA' BİTAİN BİTAKA BİTAN BİTANE
BİTE(T) BİTEVÎ BİTKE BİTLAB BİTTAHRİK
BİTTASAVVUR BİTTEDRİC BİTÜM BİTYAR(E) BİÛZA
BİV BİVAN BİVAR BİVAZ BİVE
BİVEGÎ BİYA' BİYAET BİYAH BİYAN
BİYOCOĞRAFYA BİYOELEKTRİK BİYOFİZİK BİYOĞRAFİ BİYOKİMYA
BİYOLOG BİYOLOJİ BİYONİK BİYOTERAPİ BİYT
BİYZ BİZA' BİZARE BİZÂTİHİ BİZAZ
BİZİŞK BİZİŞKÎ BİZLAH BİZLE BİZLE
BİZR BİZR BİZZ BLOK BLÖF
BOBİN BODUR BOLŞEVİKLİK BOMBARDIMAN BONKÖR
BONO BORA BORÇ BORNUZ BORSA
BOSTAN BOSTAN-I HUDÂ BOŞANMAK BOŞANMAK BOŞBOĞAZ
BOTANİK BOYKOT BOYLAM BOZKIR BOZOK
BÖN BRONŞ BU' BU'BAB BU'D
BU'D-İ MESAFE BU'DAN BU'KUKE BU'RE BU'SUSA
BU'SUT BU(Y) BUAK BUBÜRD(EK) BUD
BUD U NEBUD BUDALA BUDEÎ BUDENE BUDHA
BUDU' BUG BUGAS BUGAT BUGRA
BUĞZ BUH BUH(E) BUHALA' BUHAR
BUHARÎ BUHAYRA-İ RAHİB BUHAYRE BUHBUHA BUHHA
BUHL BUHLE BUHNUK BUHRAN BUHT
BUHT BUHTEC BUHTER BUHTİYYE BUHTU(R)
BUHU BUHUH BUHUL BUHUR BUHUR
BUHUR-DÂN BUJENE BUK BUK'A BUKALEMUN
BUKET BUKKARÎ BUKTA BUKYA BULVAR
BUM BUM(E) BUMBAR BUMEHEN BUN
BUNDUK BUR BUR BUR' BURA
BURAHA BURAK BURC BURCAS BURHAN
BURİYA BURJUVA BURJUVAZİ BURKAT BURKU'
BURS BURUC BURUT BURZAG BUS
BUSA BUSAK BUSAT BUSAYRÎ BUSE
BUSE-CÂ BUSE-ÇİN BUSE-GÂH BUSE-ZEN BUSENDE
BUSEYLA' BUSİDE BUSİDEN BÛSİŞ BUSTAN
BUSTAN-BÂN BUSULA BUTAKAT BUTHA BUTHAN
BUTİN BUTLAN BUTLAN-I HİS BUTM BUTU'
BUTUL BUTULE BUTUN BUTV BUUC
BUULE BUULET BUUS BUY BÛY-DAR
BUY-İ EZHAR BUY-PEREST BÛYA BÛYAHYA BÛYÇE
BUYE BUYİDEN BUYRULTU BUZAK BUZİNE
BUZRA BÜ'BÜ' BÜ'S BÜAK BÜC
BÜCAL BÜCBÛHA BÜCC BÜCDET BÜCEYR
BÜCR BÜCRİYY(E) BÜCUD BÜCÛL BÜÇ
BÜD BÜDAD BÜDAE BÜDBÜDEK BÜDD
BÜDDE BÜDN BÜDUH BÜDUR BÜDÜN
BÜDÜV BÜFE BÜGA' BÜGAS BÜGASE
BÜGEYG BÜGUR BÜGYE BÜH BÜHAR
BÜHARİSE BÜHAT BÜHBUHA BÜHHÜT BÜHLUL
BÜHMÂ BÜHME BÜHR BÜHRE BÜHSUL
BÜHT BÜHTAN BÜHTÜR(E) BÜHUR BÜHUR
BÜHÜT BÜHÜVV BÜJHAN BÜJMEJE BÜJUL
BÜKÂ BÜKÂ-ÂLÛD BÜKÂ-ENGİZ BÜKÂ-Yİ SÜRÛR BÜKÂT
BÜKMÂ BÜKRE BÜKSE BÜKY BÜL-GAME
BÜL'A BÜL'UM BÜLÂG BÜLÂLET BÜLBÜL
BÜLBÜL-İ NÂLÂN BÜLBÜL-İ ZÂR BÜLBÜLAN BÜLBÜLE BÜLBÜLVEŞ
BÜLBÜLVEŞ BÜLCET BÜLDAN BÜLEGA BÜLEHNİYE
BÜLEND BÜLEND-ÂVÂZ BÜLEND-HİMMET BÜLEND-PÂYE BÜLENDÎ
BÜLGA BÜLGAT BÜLHEVES BÜLKA BÜLKUT
BÜLLET BÜLS BÜLSÜN BÜLTEN BÜLUC
BÜLUD BÜLUĞ BÜLUH BÜM BÜN
BÜN BÜN-İ HİSÂR BÜNDAD BÜNDAR BÜNDUKA
BÜNİYYE BÜNLAD BÜNN BÜNUD BÜNÜVVET
BÜNYAD BÜNYAMİN BÜNYAN BÜNYAN-I KAVÎ BÜNYAN-I MERSUS
BÜNYE BÜNYE-HÎZ BÜR' BÜR'UM BÜR'ÛME
BÜRA BÜRA' BÜRABE BÜRAD BÜRADE
BÜRAKA BÜRAM BÜRAYE BÜRBUR BÜRC
BÜRCAS BÜRCEME BÜRCÜD BÜRD BÜRDA
BÜRDBAR BÜRDBARÎ BÜRDE BÜRDEK BÜRDÎ
BÜRE BÜREHA BÜREHNE BÜREHNE-GÎ BÜREHNE-SER
BÜRESA' BÜREYDE BİN EL-HUSAYB EL-ESLEM BÜREYDE BİN EL-HUSAYB EL-ESLEMÎ BÜRGUR BÜRGUS
BÜRHAN BÜRHAN-I AKLİYYE BÜRHAN-I ENFÜSÎ BÜRHAN-I İNNÎ BÜRHAN-I KATI'
BÜRHAN-I LİMMÎ BÜRHAN-I MANTIKÎ BÜRHAN-I NÂTIK BÜRHAN-I NÜBÜVVET BÜRHAN-I RİSALET
BÜRHAN-I SÂTI' BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ' BÜRHE BÜRHİN BÜRHUN
BÜRİD BÜRİDE BÜRİDE-SER BÜRİN BÜRKA
BÜRKA' BÜRKAN BÜRKE BÜRME BÜRNA(H)
BÜRNAK BÜRNÜS BÜROKRASİ BÜROKRAT BÜRR
BÜRRAN BÜRS BÜRSAN BÜRSUTE BÜRSÜN
BÜRT BÜRTULE BÜRU' BÜRUC BÜRUC SURESİ
BÜRÛD BÜRUDET BÜRUDET-İ MUAMELE BÜRUFE BÜRUK
BÜRUK BÜRUZ BÜRZEA BÜRZU' BÜSAK
BÜSED BÜSLE BÜSLET BÜSRE BÜSSED
BÜSTAH BÜSTE BÜSTÛKA BÜSUK BÜSUL
BÜSUT BÜSÛTA BÜŞ BÜŞ BÜŞİY
BÜŞRA BÜT BÜTÇE BÜTEKA BÜTEYRA
BÜTLAL BÜTPEREST BÜTŞİKEN BÜTU' BÜTUL
BÜTUN BÜÜRE BÜVAN BÜYU' BÜYUD
BÜYUN BÜYÛT BÜYÛTÂT BÜYÛZ BÜYÜ
BÜYÜKLENMEK BÜZ BÜZ BÜZ-BAN BÜZA'
BÜZAA BÜZAK BÜZARE BÜZBÛN BÜZGALE
BÜZİÇE BÜZM BÜZR BÜZÛ' BÜZUL
BÜZUR BÜZUZET BÜZÛZET-İ HÂL BÜZÜRG BÜZÜRG-SAL
BÜZÜRG-VAR BÜZÜRGÂN BÜZÜRGÂNE BÜZÜRGÎ BÜZÜRGMENİŞ
BÜZZAKA
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...